Säkerhet och drift av utegym på allmän plats
Vilka lagar och regler styr hur Utegym ska skötas och underhållas. Vad är viktigt att ha kännedom om vid projektering, installation, drift och kontroll av utrustning för Utegym.
För dig som...
...förvaltar, projekterar, monterar eller utför drift och underhåll.
...utför olika nivåer av besiktning, kontroll eller tillsyn.

Innehåll
• Gällande Svenska lagar och regler.
• Genomgång av Svenskt standard EN 16630:2015.
• Hur går en besiktning till? Besiktningsman delar med sig av sin kunskap.
• Praktiska besiktningsövningar och riskanalyser utförs i grupp.
• Besiktningsövningar utifrån krav enligt Svensk standard EN 1176:2017.
För närvarande är inga datum satta men gör gärna en intresseanmälan, nya kurstillfällen kommer att finnas här senare.

Var... 
Kursen äger rum på HAGS huvudkontor Grännavägen 7. Besök kommer att göras på anläggning i Aneby med deltagarnas bilar. Kläder efter väder.

Anmälan: Senaste anmälningdag kommer att finnas här senare. 
Gör din intresseanmälan här >>


Tillbaka till HAGS Academy >>