Email till beställare

När du har skickat in din anmälan kommer du att få en kopia på bokningsformuläret via mail. OBS! Bekräftelse på att du är antagen på utbldningen kommer senare.

Frågor angående fakturering, logi och övrigt hänvisas till Therese Ottosson, T.Ottosson@hags.com.