Kurs i Svensk Standard gällande Fitnessutrustning för utomhusbruk
Första kursen i är avklarad. Våra kursdeltagare är redan besiktningspersoner för lekutrustning och kan SSEN 1176 sedan tidigare vilket klart underlättar för deltagarna då flera delar i de båda standarderna har stora likheter som tex sondtest.


Mattias Hellqvist inledde dagen med tankar om betydelsen av träning och att ha rätt utrustning och kunskap om både sin kropp och redskapen.
 

    
Janne Wahlstedt, delar med sig av sin kunskap om säkerhet. Standarden för fitnessutrustning går i vissa fall ihop med standarden för lekplatsutrustning men där finns också stora skillnader.

 


Koncentrerade och fokuserade deltagare.
 


Lite praktiska övningar utomhus ingick också denna ganska kyliga höstdag.