Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

HAGS & Hållbarhet

Ett steg i taget

På HAGS arbetar vi systematiskt och kontinuerligt för att reducera företagets och våra produkters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vi har identifierat ett antal kvalitets- och hållbarhetsaspekter som uppstår i vår verksamhet och som vi kan påverka. Dels för att minimera negativ påverkan men även för att fånga upp hållbara möjligheter.

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är samarbete. Både med dem som producerar de produkter vi utvecklar och marknadsför, såväl som  med kunder och samarbetspartners. Allt för att öka förståelsen för varandras behov, krav och förväntningar. Vi följer noga hur våra leverantörer arbetar när det gäller materialval och produktionsmetoder. I den mån vi kan använder vi produktutveckling som styrmedel. Vi strävar också hela tiden efter att optimera den logistik och de transporter vi har möjlighet att påverka. 

I vårt arbete förhåller vi oss till FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner.

Vårt önskemål är att tillsammans skapa förutsättningar för ett hållbart 
samhälle för framtidens generationer, de som är barn idag!

 


 

Agenda 2030 HAGS Aneby

Vi blev inspirerade av det nya tänkande som "Stockholm Resilience Center" presenterade under 2016. Att Globala Målen ska illustreras som en tårta, när det gäller koppling mellan de tre största hållbarhetspelarna (sociala, ekonomiska och miljö aspekterna) och Agenda 2030. Därför har vi samlat ihop alla Globala Målen som vi bidrar till i dagsläget samt fortsätter att utveckla under dessa fem fokus områden.


 

Svanenmärkta byggprojekt

För artiklar som innehåller godkänt träslag i svananmärta byggprojekt får kunden ett signerat Kvalitetsäkringsdokument, Bilaga 12. Artiklar som som inte innehåller trä eller träbaserade komponenter(ex.HPL) är godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt utan kvalitetsdokument. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Isabela Lucas, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig via mejl i.lucas@hags.com

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com