Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Hållbarhet

Hur birdrar HAGS till en bättre miljö?

HAGS har alltid fokuserat på hela miljön för barn och vuxna. Vikten av grönytor kan inte nog understrykas. Det finns ingen bättre lekmiljö än naturen försedd med speciellt designad lekutrustning. Natur, vatten och luften vi andas är nödvändiga förutsättningar för all form av liv. Omsorg om vår miljö är en självklarhet, men att verkligen komma till skott och göra något för att lösa miljöproblem, kräver kunskap och mycket arbete. Det är en krävande uppgift oavsett vem som tar sig an den. På HAGS tar vi miljöfrågorna på mycket stort allvar.

  • Genom materialval (miljömässig alternativ när det finns möjlighet eller material som kommer från hållbara källor)
  • Materialen som används innehåller ämnen som uppfyller EU lagstiftning såsom REACH samt nationell lagstiftning (kontrolleras vid bedömning av våra produkter i BVB samt SundaHus)
  • Modulär design som hjälper till en minskning av behov för nyproducerad produkt. Genom att ersätta en komponent, behövs det inte att beställa en helt ny produkt. Då kan också förlängas livslängden av våra produkter.
  • Genom modulär design kan man källsortera olika material för återvinning, återanvändning eller energiåtervinning

 

HÅLLBART - 75 hållbara år är bara början.

För oss på HAGS handlar hållbarhet om såväl bakgrund som framtid. Vi har snart 75 år på nacken och vi vågar påstå att vi under hela resan har haft en äkta omsorg om både miljö och människor. Även om man inte pratade lika mycket om begreppet ”hållbarhet” på den tiden.

Historien kring våra produkter utgår alltid ifrån den glädje och gemenskap de skapar, men i snart 75 år har vi också kunnat konstatera att lek och lärande går hand. Något som innebär att produkterna dessutom fungerar som i det närmaste oslagbara utbildningsverktyg. I grunden finns alltid ett fokus på tekniska fördelar, säkerhet, hög kvalitet och unik design.

Vi har vår svenska verksamhet i Aneby, nära naturen, mitt i de Småländska skogarna. En bra plats eftersom vi älskar livet utomhus och vill vara med och bidra till att våra barn, barnbarn och deras barn ska få leva och leka i en hälsosam miljö. Som företag har vi ett ansvar för att vår verksamhet är hållbar både när det gäller ekonomiska, sociala och ekologiska frågor. Vårt varumärkeslöfte ”inspiring all generations” rymmer en stor dos omtanke, men även ett ställningstagande ur hållbarhetsperspektiv.

I arbetet med att skapa aktiva och hållbara utomhusmiljöer är vår målsättning att tillverka och leverera produkter på ett sätt som är så skonsamt och förnuftigt som möjligt. För både människor och miljö i hela kedjan. Alla material väljs med stor omsorg, samtidigt som tillverkningsprocessen är noga genomtänkt. Allt utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Ett bra exempel på detta är leksystemet UniPlay som utvecklades på 1980-talet i gedigna material som återvinningsbar furu och hållbart stål.

Vi har kommit långt under våra första 75 år. Men vi vill ständigt bli bättre och fortsätta utvecklas för att stärka hållbarheten i och från vår verksamhet. Det handlar om livslängd - HAGS har gett barn, ungdomar och vuxna över hela världen möjlighet till lek, aktivitet och glädje

Modulär design

Våra leksystem UniPlay och UniMini är helt modulära och kompnenterna kan lätt monteras upp och ner för återvinning eller återanvändning. Det är också enkelt att byta ut delar som använts extra mycket så att livslängden på ställningarna håller i ännu flera år frammåt.

Böda Hamn, Öland

När Böda Sand resort valde att byta ut sin lekställning så flyttades den tidigare ner till granncampingen Böda Hamn. Här på norra Öland så kan barn i alla åldrar fortsätta att leka i en lekställning som varit poppis i många år.

Liljeholmsparken, Jönköping

Denna fina lekställning har tidigare stått i Friaredalen, Jönköping. Efter lite kärlek och omtanke i form av nya stolpar och en del nya skärmar så har den nu fått nytt liv och kan skänka glädje för flera kommande generationer.