Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Hållbarhet

Hur birdrar HAGS till en bättre miljö?

HAGS har alltid fokuserat på hela miljön för barn och vuxna. Vikten av grönytor kan inte nog understrykas. Det finns ingen bättre lekmiljö än naturen försedd med speciellt designad lekutrustning. Natur, vatten och luften vi andas är nödvändiga förutsättningar för all form av liv. Omsorg om vår miljö är en självklarhet, men att verkligen komma till skott och göra något för att lösa miljöproblem, kräver kunskap och mycket arbete. Det är en krävande uppgift oavsett vem som tar sig an den. På HAGS tar vi miljöfrågorna på mycket stort allvar.

 • Genom materialval (miljömässig alternativ när det finns möjlighet eller material som kommer från hållbara källor)
 • Materialen som används innehåller ämnen som uppfyller EU lagstiftning såsom REACH samt nationell lagstiftning (kontrolleras vid bedömning av våra produkter i BVB samt SundaHus)
 • Modulär design som hjälper till en minskning av behov för nyproducerad produkt. Genom att ersätta en komponent, behövs det inte att beställa en helt ny produkt. Då kan också förlängas livslängden av våra produkter.
 • Genom modulär design kan man källsortera olika material för återvinning, återanvändning eller energiåtervinning

 

HÅLLBART - 75 hållbara år är bara början.

För oss på HAGS handlar hållbarhet om såväl bakgrund som framtid. Vi har snart 75 år på nacken och vi vågar påstå att vi under hela resan har haft en äkta omsorg om både miljö och människor. Även om man inte pratade lika mycket om begreppet ”hållbarhet” på den tiden.

Historien kring våra produkter utgår alltid ifrån den glädje och gemenskap de skapar, men i snart 75 år har vi också kunnat konstatera att lek och lärande går hand. Något som innebär att produkterna dessutom fungerar som i det närmaste oslagbara utbildningsverktyg. I grunden finns alltid ett fokus på tekniska fördelar, säkerhet, hög kvalitet och unik design.

Vi har vår svenska verksamhet i Aneby, nära naturen, mitt i de Småländska skogarna. En bra plats eftersom vi älskar livet utomhus och vill vara med och bidra till att våra barn, barnbarn och deras barn ska få leva och leka i en hälsosam miljö. Som företag har vi ett ansvar för att vår verksamhet är hållbar både när det gäller ekonomiska, sociala och ekologiska frågor. Vårt varumärkeslöfte ”inspiring all generations” rymmer en stor dos omtanke, men även ett ställningstagande ur hållbarhetsperspektiv.

I arbetet med att skapa aktiva och hållbara utomhusmiljöer är vår målsättning att tillverka och leverera produkter på ett sätt som är så skonsamt och förnuftigt som möjligt. För både människor och miljö i hela kedjan. Alla material väljs med stor omsorg, samtidigt som tillverkningsprocessen är noga genomtänkt. Allt utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Ett bra exempel på detta är leksystemet UniPlay som utvecklades på 1980-talet i gedigna material som återvinningsbar furu och hållbart stål.

Vi har kommit långt under våra första 75 år. Men vi vill ständigt bli bättre och fortsätta utvecklas för att stärka hållbarheten i och från vår verksamhet. Det handlar om livslängd - HAGS har gett barn, ungdomar och vuxna över hela världen möjlighet till lek, aktivitet och glädje

Respektera vår PLANET


Genom våra val och handlingar kan vi alla hjälpas åt att att försöka lämna mindre fotavtryck och kämpa mot klimatförändringarna. Vi försöker minimera den påverkan som verksamheten har på miljön utan att kompromissa med prestanda eller kvallitet genom att:

 • Minska vårt avfall och energiförbrukning
 • Återvinning
 • Utökar vår användning av elfordon på vårt lager samt installerar laddstolpar på vårt kontor
 • Idag köper vi en från vindkraft och fossilfri fjärrvärme

Ge tillbaka till SAMHÄLLET

Vi engagerar oss i frågor som våra kunder & kollegor bryr sig om. Vi stödjer vanliga människor som gör extraordinära saker för att göra välden till en bättre och mer inkluderande plats. 

Från stadsdelar i Göteborg eller Manchester, till de i Paris eller Sevilla, vårt tillvägagångssätt är både globalt och lokalt.

 • Cyklar 1200km med Team Rinkeby till stöd för Barncancerfonden
 • Sponsrar ungdomsidrottslag över hela Europa
 • Stödjer barns utbildning och rätt till skolgång i Guatemala
 • Hjälper våra Ukrainska grannar

 

Bygga en bättre verksamhet kring våra MEDARBETARE

Vi vet att det är våra medarbetare som gör HAGS framgångsrikt, så vi vill att alla ska njuta av att komma till jobbet. Vi vill att de ska bli behandlade med värdighet och respekt men också att de är stolta över att jobba på HAGS.

 • Investera i våra medarbetare genom att skapa utbildnings- och utvecklingsmöjliheter
 • Erbjuder flexibelt arbete för att behålla en engagerad personalstyka
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Belöna och erkänna det arbete som våra medarbetare gör
 • Skapa en säker, positiv och inkuderande arbetsplats för alla

Designa PRODUKTER som stödjer en cirkulär ekonomi

Våra hållbarhetsprinciper kommer i grunden från vad vi alltid har trott, om att integrera natur och friluftsliv med vardagen. Våra produkter håller i många år och de är lätta att underhålla. På så sätt har du färre skäl att byta utrustning i ditt utomhusutrymme.

 • Flexibel och modulär design
 • Hållbart
 • Noga utvalda material
 • Förpackningsmaterial som i största del består av returmaterial eller innehåller återvunnet material

Samarbeta med LEVERANTÖRER som vi tror på

Vi strävar efter att främja långsiktiga relationer, byggda på integritet och respekt, med våra leverantörer och anställda. Vi pratar ärligt om våra produkter och hur de kan fortsätta att inspirera alla generationer.

Med alla våra leverantörer är vi i ständig kommunikation, och vi uppmuntrar varandra att bli bättre i både funktion och processer. Resultatet av relationen som är grundad i lojalitet och förtroende hjälpte oss att nå våra mål samt göra mer än planerad med mindre negativ påverkan i vår omvärld.

Hållbara produkter

Här kan du hitta produkter i vårt sortiment som är klassade enligt SundaHus eller Byggvarubedömningen.

Lek

Modulbaserade lekställningar, rutchkanor, gungor m.m. Här finns allt för att du ska kunna skapa en lekfull miljö som uppskattas av alla generationer.

Visa produkter

Sport

Idag känns möjligheten till fysisk träning allt mer viktigare. Regelbunden rörelse stärker både muskler och sinne. I vårt sportsortiment finns utrustning som gör träningen mer lättillgänglig. 

Visa produkter

Möbler

Här hittar du bänkar, bord och soffor med material som tål naturens och omvärldens påverkan över lång tid.

Visa produkter

Cykelförvaring

När vi behöver ställa om för klimatet så är cykeln ett viktigt verktyg. Med ett cykelgarage kan man tryggt förvara sin cykel samtidigt som den skyddas från väder och vind.

Visa produkter

Papperskorgar

Med HAGS papperskorgar och askkoppar är det lätt att hålla vår natur fri från skräp och hålla dem rena och fina. 

Visa produkter

Övrigt

Letar du efter grill, julgransfot, blomlådor eller produkter som ökar sälerheten för gångtrafikanter? Då hittar du dessa här.

Visa produkter

Svanenmärkta byggprojekt

För artiklar som innehåller godkänt träslag i svananmärta byggprojekt får kunden ett signerat Kvalitetsäkringsdokument, Bilaga 12. Artiklar som som inte innehåller trä eller träbaserade komponenter(ex.HPL) är godkända att använda i Svanenmärkta byggprojekt utan kvalitetsdokument. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Isabela Lucas, Hållbarhets- & Kvalitetsansvarig via mejl i.lucas@hags.com