Säkerhet och underhåll av utegym

Denna kurs kommer under hösten 2020 att genomföras digitalt.


Om kursen

HAGS Academy erbjuder en kurs i säkerhet och underhåll av utegym. Vår målsättning är att du, efter kursens slut, förstår definitionen av utegym, och när denna standard fullt ut kommer att användas som kravdokument. Gränsdragningen mellan lekredskap och utegymsutrustning är inte alltid helt självklar. HAGS säkerhetschef Janne Wahlstedt leder dig igenom vad som är viktigt att ha kännedom om vid projektering, installation, drift och kontroll.

Kursen är för dig som projekterar, monterar, förvaltar, utför skötsel och underhåll, eller kommer att utföra tillsyn/besiktning av utegym. Med hänsyn av Covid -19 blir höstens kurs en distansutbildning. Vi träffas via TEAMS och går igenom de teoretiska delarna. Du behöver inte ha TEAMS installerat på din dator, dock krävs det en bra internetuppkoppling. De praktiska momenten utför var och en för sig. Två veckor efter kursen har vi ett uppföljningsmöte där vi går igenom frågor och funderingar som kan ha uppstått. 

Kursens Innehåll:

  • Gällande svenska lagar och regler för utegym.
  • Grundlig genomgång av kraven i Svensk Standard för utegym (SSEN-16630).
  • Övningar för att lära sig att använda och förstå SSEN-16630.
  • Certifierad besiktningsman delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
  • Utegym – träningsredskap eller lekredskap?
  • Praktiska besiktningsövningar med grundläggande kännedom om provsonder.
  • Praktiska övningar gällande att utföra riskanalyser och fel-beskrivningar.

Tid: 20 oktober kl. 9:00-15:00
Var: Online - länk till mötet skickas några dagar före kurstillfället.
Pris: 3 500 SEK exkl. moms. Inkl. kursmaterial där bl.a. Svensk Standard Utegym ingår

Klicka här för att anmäla digVill du bli certifierad besiktningsman?
HAGS Academy utför inte några certifieringar. För att ansöka om att bli certifierad besiktningsman för utegym så måste du vara certifierad för att besikta lekredskap. Om du önskar att bli certifierad besiktningsman för utegym, kontakta SERENO Certifiering AB:
Mail: sereno@certifiering.se
Telefon: 08-556 953 30

HAGS Academy - Utegym, säkerhet och underhåll