Fördjupningskurs i säkerhet och underhåll av lekplatser

 

Kommer under hösten 2020 att genomföras digitalt.


Om kursen

På grund av rådande omständigheter med Covid-19, har vi på HAGS Academy fattat beslutet om att genomföra höstens fördjupningskurs digitalt. Vi använder oss av TEAMS och länk till mötet skickas några dagar innan kurstillfället. Man behöver inte ha TEAMS installerat på sin dator för att delta, dock krävs det en bra internetuppkoppling.

I denna kurs bygger vi vidare på de kunskaper du tidigare fått i HAGS Academy – grundkurs.Vår målsättning är att du, efter kursens slut, självständigt eller i grupp kan utföra besiktning av lekredskap. Du ska få med dig kunskap om hur Svensk Standard samt lagar fungerar och tillämpas gällande säkerhet på lekplatser. Lära dig förstå, skriva och agera på ett besiktningsprotokoll.

Du behöver ha grundläggadne förkunskaper om lagar och regler. Kursen innehåller endast en teoridel men du kommer att få praktiska uppgifter att utföra på egen hand. Dessa kommer vi sedan gemensamt att gå igenom under dag 3.

Svensk Standard (SSEN-1176: 2017, utgåva 7) gäller som kurslitteratur, de nyligen uppdaterade delarna 5 och 7 kan beställas från vår hemsida. Kursledare är HAGS säkerhetschef, Janne Wahlstedt, certifierad besiktningsman med 35 års erfarenhet av att arbeta med utemiljö och säkra lekplatser. Janne är en omtyckt föreläsare som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet på ett pedagogiskt och inspirerande sätt.

Senast 2 veckor innan kursstart, ska du skicka in minst två rapporter från kontroller eller besiktningar som du har utfört själv eller i grupp. Protokollen som skickas till: t.due@hags.com får inte vara äldre än från 2017.


Kursens innehåll:

  • Gällande svenska lagar och regler för lekplatser.
  • Praktiska och teoretiska moment för att utföra besiktning av lekplats.
  • Fördjupande kunskaper om provsondernas användning.
  • Att förstå och kunna utföra riskanalyser, samt att skriva besiktningsrapporter.
  • Förstå vikten av att arbeta med drift och underhållsrutiner, samt att söka och kunna förstå information vid gestaltning och projektering av lekmiljöer.
  • Att kunna tolka och förstå innehåll i testrapporter, t.ex. rörande egenskaper för stötdämpande underlag.
     

Tid: 3 dagar. 24 nov. kl.09:00-15.00, 25 november kl.09:00-15:00 samt 8 dec. kl.9:00-12:00
Var: Online via TEAMS (länk skickas via mail någon dag innan kurstillfället)
Pris: 8.900 SEK exkl. moms. 

Klicka här för att anmäla dig!

 

Vill du bli certifierad besiktningsman?
HAGS Academy utför inte några certifieringar. Om du önskar att bli certifierad besiktningsman för lekredskap, kontakta SERENO Certifiering AB:
Mail: sereno@certifiering.se
Telefon: 08-556 953 30