Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Avsedd ålder

HAGS lekredskap har utformats för att erbjuda största möjliga lekvärde och utmaning efter de förmågor barnen har eller förväntas ha vid olika åldrar. Som en del i denna information ges för varje produkt en åldersindikation (avsedd ålder) som är tänkt att vara ett stöd för att hitta rätt produkt till avsedd användarålder. Denna information är endast avsedd att vara en vägledande information, eftersom barn i samma ålder utvecklas olika, där det finns en stor variation på den förmåga ett barn har. Därför är insikten av övervakning, särskilt viktigt för mindre barn eller barn med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I vårt sortiment erbjuds också produkter där barn med olika förmågor kan leka tillsammans. Produktsortimentet erbjuder utmaningar för användaren som söker högre nivåer av spänning och upphetsning. Syftet med alla lekaktiviteter är att tillhandahålla den rätta blandningen och balansen för att fånga uppmärksamhet hos flera användare och så länge som möjligt.
 

Avsedd användarålder +1 år
Lekredskap avsedda för de allra minsta barnen och med enkla lekfunktioner. Lekfunktionerna har lätt tillträde och fallhöjderna är lägre än 0.6m. Exempel på dessa redskap är lekhus, små rutschbanor eller enkla vippgunglekar. I denna ålder är barnets egen självskyddsförmåga ännu inte utvecklad och barnet kan inte själv hantera de olika situationerna under leken. Därför förutsätts det alltid att ordnad tillsyn finns av vuxen eller ledsagare*.  Lämpliga miljöer är förskola och/eller del av lekplatsen som är avdelad för de minsta barnen.

*Säkerhetsansvar för mindre barn kan förutom till vuxna ges till ungdomar i åldern 12 till 14 år men inte till yngre personer.

 

Avsedd användarålder +3 år
Lekredskap där barn börjar kunna värdera möjligheten att klara vissa av de utmaningar som erbjuds. I dessa redskap klarar barnet själv lättare utmaningar som klättring, rutschbaneåkning, vippgunglek. Redskapshöjden där användaren kan stå, sitta eller klättrar är ofta lägre än 0.6m men högre höjder kan dock förekomma. Lämpliga miljöer är förskola och/eller del av lekplatsen avsedd för mindre barn.

 

Avsedd användarålder +5 år
Lekredskap avsedda för skolgården och offentliga miljöer som parker. Lekredskapen är utformade så att mindre barn inte har lätt tillträde. Lekredskapen erbjuder barnen lek för individuell användning eller i grupp och enligt deras egna regler eller motiv för leken, som när som helst kan förändras. I denna åldersgrupp har de flesta barnen utvecklat en självskyddsförmåga som ger dem möjlighet att bedöma hur man leker och vad man klarar. Kroppslängden, barnets användarförmåga och en kroppsstyrka gör det nu möjligt att använda så gott som alla lekfunktioner. För denna användarålder är fallhöjderna högre, ofta mellan 1.5–2.0 m, där fallhöjder dock alltid är lägre än 3.0m.

 

Avsedd användarålder +7 år
Denna användarålder kräver en större kroppsstorlek och skicklighet än vad som avser användarålder +5 år men överensstämmer annars i övrigt med denna ålder +5 år.