Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

HAGS Startar tillverkning 1948

1948 grundades HAGS i en liten industrilokal i Aneby av herrarna Hultgren, Andersson & Gustavsson. Här av namnet HAG;s så som det först skrevs. Efter något år kommer Rune Gustavsson att driva företaget ensam då delägarna köps ut. Från starten är produktionen inriktad på produkter avsedda för tillverkningsindustrin. Exempel på detta är pallyftare för manuellt bruk, mindre transportvagnar, piskställ, transportrullband för mejerier etcetera. Sortimentet utökades snart med produkter för utemiljön som cykelställ, papperskorgar, parkmöbler, piskställ. Detta utgör än idag en stor del av HAGS försäljning i Sverige

Idag är HAGS en global leverantör som erbjuder produkter inom lek, sport & fitness, park & stadsmiljö samt marint & bryggor på mer än 60 marknader. Många års erfarenhet och samarbeten har gjort HAGS lekutrustning till storsäljare över hela världen - vi tar leken på allvar. HAGS produkter skapar visserligen väldigt mycket glädje - men vi ser definitivt inte vår verksamhet som en lek. Snarare som en hel vetenskap.

Historien kring våra produkter utgår alltid ifrån den glädje och gemenskap de skapar, men i snart 75 år har vi också kunnat konstatera att lek och lärande går hand. Något som innebär att produkterna dessutom fungerar som i det närmaste oslagbara utbildningsverktyg. I grunden finns alltid ett fokus på tekniska fördelar, säkerhet, hög kvalitet och unik design. Alla material väljs med stor omsorg, samtidigt som tillverkningsprocessen är noga genomtänkt. Allt utifrån ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Ett bra exempel på detta är leksystemet UniPlay som utvecklades på 1980-talet i gedigna material som återvinningsbar furu och hållbart stål. Det handlar om livslängd - HAGS har gett barn, ungdomar och vuxna över hela världen möjlighet till lek, aktivitet och glädje sedan 1948. Vi lovar att vi kommer att fortsätta...

HAGS förvärvar SMC

Under åren har det funnits ett antal intressenter till att köpa HAGS och i mitten av 80-talet visade Hexagongruppen intresse att förvärva HAGS. Hexagongruppen hade redan SCM Cykelfabrik i Motala i sin företagsportfolio. Dialog mellan företagen utmynnade i att HAGS förvärvade SCM – Motala alla aktier. Detta resulterade i att fler leksystem kunde integreras i HAGS portfolio tex; UniPlay, Stugby, Stor Poly Play, Lill-Poly Play, Östergyllen, Blåklint. Efter förvärvet som resulterade i en större portfolio av utomhuslekprodukter började HAGS jobba med en åldersanalys för att kunna fokusera på lek och utveckling för barn i olika åldersgrupper. Man delade helt enkelt upp lekredskap avsedda för mindre barn upp till 6 år och lekredskap avsedda för äldre barn upp till 12 år (14 år). Lill-Poly Play, Blåklint och i viss mån Stugby avsåg ålderskategori mindre barn. UniPlay, Östergyllen och Stor Poly Play var för äldre barn.

Lekens utveckling

I efterkrigstidens Sverige växter ekonomin som aldrig förr och efterfrågan på svenska varor är mycket stor. Under denna tid fanns stora barnkullar där man på sent 50-tal diskuterade och senare bestämde att bygga en miljon nya bostäder till familjer i Sverige (Miljonprogrammet). Situationen var den att många familjer, i synnerhet i städer, levde under sanitära omständighet som inte längre kunde ses som acceptabla. I och med detta gigantiska byggprojekt, formades också ett behov av att skapa bra utemiljöer med inslag av lek och rekreation. Redan på tidigt 50-tal hade också frågan ställts till HAGS om man inte kunde tänka sig att tillverka gungor och rutschbanor. Fabrikör Rune Gustavsson insåg tidigt att detta kunde bli ett bra komplement till det produkter som redan fanns. Att detta sedan skulle komma att omfatta en så stor del av tillverkningen, som det kom att bli på 60- och 70-talet, hade ingen kunnat ana. Till börja med tillverkades alla lekfunktioner i form av solitärer som gungställningar, mindre klätterlekar, vippgunglek, karuseller, rutschbanor och rutschtorn.

HAGS Leksystem

UniPlay leksystemet för äldre barn (Småland + Storland = Playland)

Leksystemet UniPlay har sålts på marknaden i mer än 30 år. UniPlay systemen är ett flexibelt system som kan byggas och anpassas utifrån kunders önskemål kring färger, form, storlek och eventuella teman. Under mitten av 80-talet byggdes stora anläggningar till kunder där konceptet var Sommarland. HAGS var den tillverkare som hade kunnande och leveranskapacitet av dessa stora anläggningar. Ställningen Gulliver* i Stavanger, Tanumshede Sommarland, Tostared Sommarland, Skara Sommarland, Kabe Sommarland, Lycksele djurpark, Parken Zoo Eskilstuna, Furuviksparken Gävle för att nämna några. I mitten på 80-talet tog HAGS fram Tubrutschar som ett komplement till den öppna rutschbanan. Nu blev det möjligt att bygga högre och längre rutschbanor. Innan var man begränsad till max. 3,0m för alla öppna rutschbanor.

UniMini leksystem för mindre barn

UniMini leksystemen lanserades i slutet av 1992. Eftersom UniPlay var ett flexibelt system insåg man att man kanske kunde använda komponenter från UniPlay om man utgick från ett något mindre modulmått. Man jobbade med att anpassa stolparna så att de passade de något mindre modulkomponenterna. Namnet fick dock HAGS byta till UniMini eftersom Mini-Play redan användes av en annan tillverkare. Flera komponenter i UniMini och UniPlay är kompatibla på så sätt att dessa går att montera i båda leksystemen med vissa anpassningar.

Agito

I början på 2000 talet utvecklade HAGS det rörliga leksystemet Agito. HAGS Agito är unikt i sitt slag; med lekfunktioner som rör sig, är eftergivliga och bjuder på motstånd. Därmed härmar den naturen själv. Med utgångspunkt i det naturliga rörelsemönstret utvecklade vi ett system som bidrog till att utveckla styrka, kondition och koordination. HAGS Agito är utvecklat för att understödja människans naturliga rörelsemönster och ge maximal utdelning på den rörelse som genomförs. Ben, bäcken och armar rör sig ungefär på samma sätt som när man dansar! Men det är våra ungdomar lyckligt ovetande om. De är fullt upptagna med annat.  

Alla HAGS byggsystem fram till början på 2000-talet bestod alltid eller så gott som alltid av golv, stolpar och skärmar. Nu såg man en efterfrågan av andra typer av lekutrustningar som byggde på temat klätterlek. Visserligen kunde man i båda leksystemen bygga kombinationer med stolpar, rundbalkar och nätkonstruktioner. Nu vill också HAGS lansera ett eget klätter-system. Detta kom att kallas Agito. Idén till Agito fick Sven-Åke Sjöstam under en seglingstur. Sättet som segling gör att man använder och rör hela kroppen var speciellt intressant och detta ville han efterlikna så mycket som möjligt.

Design och formspråk

I ett tidigt skede förstod HAGS ledning vikten av att samarbeta med formgivare, designer och arkitekter utifrån. Man fick in ett nytt tänk som omfattade färg och form. Formerna blev lite mjukare där man nu t.ex. böjde stålrören istället för att bara ha avkapade och hopsvetsade detaljer. Björn Alskog, Birger Ståhl och Ola Lindstrand har satt tidiga avtryck i HAGS produktion. HAGS var även tidiga med att lyfta in träprodukter och som kom att bli en typ av den tidens ”mjukvara”. Björn Alskog var också den som tog fram det första bygg systemet, detta fick namnet Poly Play. Sedermera byte man namnet till Lill Poly Play, där det sedermera också skapades en större variant, ett Stor-Poly Play som fick ta över namnet Poly Play. Nu hade träprodukterna blivit en stor del av sortimentet. Arkitekt Jan Wickelgren, som tidigare knutits till företaget med design av lek-, parksortimentet, får nu i uppdrag att designa ytterligare ett leksystem, som kom att heta Stugby. Detta blev en typ av ”byggklossar” på 1.40m som kunde kopplas ihop i olika konstellationer. Jan Wickelgren har varit företaget troget och är fortfarande med vid nydesign av parksortimentet. Bo Qvennerstedt och Torulf Löfstedt var två unga män som på 70-talet fick fria händer att ta fram ett helt nytt och flexibelt byggsystem. Detta kom att kallas Småland och fick ett modulmått på 1.0m. Detta var något helt nytt för HAGS, men också för hela branschen, då man kunde erbjuda kunden i princip det man önskade sig. Bo och Torulf bildade sedermera det gemensamma företaget ABBOT som kom att samarbeta med HAGS under många år framöver. Grundstommen bestod av stolpar, golv och skärmar där man kopplade på olika lekfunktioner som rutschbanor, brandkårstänger, klätternät och klätterstegar, m.m.


Jan Wickelgren

 

Formgivare som vi samarbetar med idag

Parksortiment

Under tidigt 50-tal insåg man också att kommuner hade behov av parkmöbler som soffa, bänk, bord men även papperskorgar. För de nya bostadsområden som byggdes insåg man också att piskställ i olika varianter behövdes, då det blev förbud mot att t.ex. piska sina mattor från balkongerna. Under 80-talet gjordes ett genomgripande försök att system anpassa möbelsortimentet där kunderna kunde välja ut en sittdel som sedan beställdes i flera olika underdelar. Man kunde få soffan fristående stål-ben för ovan markplacering eller nedgjutning. Sittdelarna kunde också monteras på stora betongfundament. Parksortimentet som Aveny och City-Form designades med utgångpunkt att få ett enhetligt sortiment bänk, bord, soffa, papperskorg där man också kunde bygga ihop enheter i olika kombinationer. Parksortimentet har gett en stor andel av HAGS försäljning på den svenska marknaden. De senaste åren har ett nytt omtag gjorts vad gäller möbelsortimentet där nya arkitekter anlitats. Här har både produkter och lansering fått ett helt nytt HAGS face som är mer arkitektoniskt än föregångarna.

HAGS tar leken på allvar

En slogan som tidigt myntades på företaget var ”HAGS tar lek på allvar”. Denna slogan innefattade både vikten av att erbjuda lek med ett stort mått av säkerhetsmedvetande. I mitten av 70-talet publicerades den Tyska standarden för lekredskap, DIN-7926 avseende offentliga miljöer. 1977 anlitade HAGS TÜV Rheinland i Köln som kom på fabriksinspektion och certifierade alla HAGS lekredskap. Från och med nu kunde HAGS möta marknaden med information om lekprodukterna var säkra eftersom en tredjepartstest genomförts. För HAGS del blev försäljningsprocessen mer trovärdig samt att certifikaten visade att produkterna var testade och godkände enligt en gällande standard. Detta var ett helt nytt säljargument som idag tas som en självklarhet. HAGS har under alla år fortsatt samarbetet med TÜV, dock byttes testinstitut på 90-talet till TÜV SÜD i Hamburg.

År 1977 publicerade HAGS tidskriften LEKA. Syftet med tidskriften var att lyfta frågor gällande säker utemiljö och få igång debatt gällande bra och säkra utemiljöer för barn. Representanter för Barnmiljörådet, Hyresgästernas Riksförbund, IPA (Internationella Lekredskaps Föreningen), Socialstyrelsen skrev artiklar i denna tidskrift där också HAGS passade även på att berättade om nya produkter som utvecklades.

Barns utveckling och barnenen säkerhet har alltid varit i fokus i utvecklingen av nya produkter. Redan från företagets begynnelse fanns det styrande citatet med – Ta leken på allvar! Detta satte tonen i bolaget, utvecklingen och dess produkter. Produkter som utvecklats genom åren gjordes med utgångspunkt i barnens behov av kvalitet, funktion och säkerhet i fokus.

Under början av 80talet väcktes tankar att Sverige borde ha en egen nationell standard. Intresset visade sig vara svalt från myndighetshåll. Men HAGS fick genom dåvarande VD Sven-Åke Sjöstam flera organisationer intresserade i projektet. Föreningen Svenska Läromedelsproducenter åtog sig att driva sekretariatet och ordförandeskapet hamnade hos Byggstandardiseringen. Med detta kunde arbetet med Svensk Standard för Lekredskap börja. När väl arbetet börjat ville trots allt bl.a. Konsumentverket, Kommunförbundet och Barnmiljörådet vara med. Den svenska standarden blev klar och publicerades 1989 och fick benämningen, Svensk Standard för Lekredskap, SS 99 10 10-17. Året innan hade arbetet med en europeisk standard börjat och nu undrade man ute i Europa varför inte Sverige visade intresse att vara med. Detta var vid tiden när EU hette EG och Sverige inte tillhörde denna inre marknad. Detta gällde dock inte standardarbetet där Sverige var fullvärdig medlem. Alltså anmälde Sverige sitt intresse att vara med där HAGS också sedan dess varit involverad. Den nya gemensamma standarden för Europa publicerades 1998, då den gamla svenska standarden drogs tillbaka.

I början av 80 talet utvecklade även HAGS ett samarbete med Halmstad Högskola / Universitet som ledde till att kurser kunde erbjudas till förskole pedagoger i barns utveckling och säker lek. Kursen innehöll föredrag gällande den europeiska säkerhetsnormen, BRIS och lek, förmåga att bedöma risker, underlag. I och med att Halmstad Högskola med anställd forskare i området deltog och kunde verifiera genomgången kurs utfärda betyget 5 högskolepoäng. Nu så började kompetens utspridda sig på skolorna och personalen började ställa krav på lekområden och dess ytor. Idag är detta troligen självklart. HAGS kunskap, erfarenhet var med och visade vägen i att utveckla standarden som idag är gällande.

Vi är säkra på lek!

I över 70 år har vi på HAGS haft nöjet att arbeta med lek i alla dess former. Förutom att det har varit galet roligt, har det gett oss ovärderliga kunskaper om hur man tillverkar lekplatsutrustning och skapar uppskattade lekparker. Säkerhetstänk och ett kontinuerligt underhållsarbete har varit en viktig beståndsdel under hela resan. Idag vågar vi faktiskt påstå att vi är experter på området. Under HAGS Academy har vi skapat en plattform för våra samlade kunskaper och gedigna erfarenheter. Här erbjuder vi olika kurser med inriktning på säkerhet, drift och underhåll av lekplatser. Syftet är att utbilda och inspirera men minst lika viktigt är att hela tiden se till att utbilda oss själva. På så sätt kan vi tillsammans skapa trygga och välskötta utomhusmiljöer för lek, motion och rekreation.

En lekplats skall innehålla utmaningar men inte faror. Den skall vara säker men inte tråkig.

75 hållbara år är bara början.

För oss på HAGS handlar hållbarhet om såväl bakgrund som framtid. Vi har hela 75 år på nacken och vi vågar påstå att vi under hela resan har haft en äkta omsorg om både miljö och människor. Även om man inte pratade lika mycket om begreppet ”hållbarhet” på den tiden. Vi har vår verksamhet i Aneby, nära naturen, mitt i de Småländska skogarna.  En bra plats eftersom vi älskar livet utomhus och vill vara med och  bidra till att våra barn, barnbarn och deras barn ska få leva och leka i en hälsosam miljö. Som företag har vi ett ansvar för att vår verksamhet är hållbar både när det gäller ekonomiska, sociala och ekologiska frågor. Vårt varumärkeslöfte ”inspiring all generations” rymmer en stor dos omtanke, men även ett ställningstagande ur hållbarhetsperspektiv. I arbetet med att skapa aktiva och hållbara utomhusmiljöer är vår målsättning att tillverka och leverera produkter på ett sätt som är så skonsamt och förnuftigt som möjligt. För både människor och miljö i hela kedjan. Vi har kommit långt under våra första 75 år, men vi vill ständigt bli bättre och fortsätta utvecklas för att stärka hållbarheten i och från vår verksamhet. Vår planet kräver att vi tar krafttag - tillsammans.

HAGS Logotyp genom åren

     
     

 

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com