Hållbart företagande

 

Hur bidrar HAGS till en bättre miljö?
HAGS har alltid fokuserat på hela miljön för barn och vuxna. Vikten av grönytor kan inte nog understrykas. Det finns ingen bättre lekmiljö än naturen försedd med speciellt designad lekutrustning. Natur, vatten och luften vi andas är nödvändiga förutsättningar för all form av liv. Omsorg om vår miljö är en självklarhet, men att verkligen komma till skott och göra något för att lösa miljöproblem, kräver kunskap och mycket arbete. Det är en krävande uppgift oavsett vem som tar sig an den. På HAGS tar vi miljöfrågorna på mycket stort allvar.