Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

 

Integritetspolicy

Vi på HAGS värnar om våra kunder, vilket innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Kontakta oss gärna om du har frågor.
E-post: gdprAneby@hags.se
Telefon: 0380-47300

 

Allmänt
Den här webbplatsen, och alla underordnade webbplatser, (sammantaget benämnt ”webbplatsen”) publiceras och underhålls av HAGS Aneby AB, dess dotterbolag eller säljföretag (tillsammans benämnda ”HAGS”). Genom att använda webbplatsen samtycker du till villkoren och bestämmelserna i den här juridiska informationen.


HAGS förbehåller sig rätten, efter eget gottfinnande, att ändra, modifiera, lägga till eller ta bort valfri del av det här avtalet, helt eller delvis, när som helst. Ändringar i det här avtalet träder i kraft när meddelande om sådan ändring publiceras på webbplatsen. Om du fortsätter använda webbplatsen efter ändringar av det här avtalet anses du ha accepterat sådana ändringar.

 

Licens
Enligt villkoren och bestämmelserna i det här avtalet kommer HAGS att ge dig en icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt att få åtkomst till, använda samt visa webbplatsen och materialet därpå. Du samtycker till att inte avbryta eller försöka avbryta webbplatsens funktion på något sätt.


HAGS ger dig behörighet att visa och ladda ned informationen (”Materialet”) på webbplatsen för personlig och icke-kommersiell användning. Den här behörigheten innebär inte någon överföring av rättigheter till materialet eller kopior av materialet och omfattas av följande begränsningar:

  1. Du måste, på alla exemplar av det nedladdade materialet, behålla all copyright-information och annan upphovsrättslig information som förekommer i materialet.
  2. Du får inte modifiera materialet på något sätt eller återskapa, förevisa offentligt, distribuera eller på annat sätt använda eller kommunicera materialet i något offentligt eller kommersiellt syfte.
  3. Du får inte överföra materialet till någon annan person såvida du inte har informerat dem om, och de har samtyckt till att acceptera, de åtaganden som gäller enligt dessa villkor och bestämmelser. Du samtycker till att följa alla ytterligare begränsningar som visas på webbplatsen eftersom den kan uppdateras med jämna mellanrum. Den här webbplatsen, inklusive allt material, skyddas av globala upphovsrättslagar och fördragsvillkor.

Du samtycker till att följa alla upphovsrättslagar globalt vid användning av den här webbplatsen samt att förhindra all obehörig kopiering av materialet. HAGS ger dig inga uttryckliga eller underförstådda rättigheter underordnade några som helst patent, konstruktioner, varumärken, upphovsrätter eller lagar om affärshemligheter.

 

Informationens korrekthet
HAGS har lagt stor vikt vid att säkerställa att informationen på den här webbplatsen är korrekt, men accepterar inget ansvar i samband därmed. Materialet kan innehålla oriktigheter och fel. HAGS garanterar inte korrektheten eller fullständigheten i materialet eller tillförlitligheten i något råd, någon opinion, något uttalande eller annan information som visas eller distribueras via webbplatsen. All information på webbplatsen visas endast i informationssyfte. Informationen och funktionerna på webbplatsen utgör inga bindande erbjudanden att köpa eller sälja produkter eller tjänster som beskrivs på webbplatsen, eller att göra sådana produkter eller tjänster tillgängliga i ditt närområde.


HAGS produkter erbjuds till försäljning av oberoende återförsäljare och köp av några sådana produkter eller tjänster omfattas av de villkor och bestämmelser som gäller för tillämpligt försäljningsavtal.

HAGS gör inga utfästelser eller garantier om att några produkter eller tjänster som avbildas eller nämns på webbplatsen finns tillgängliga för försäljning vid aktuellt tillfälle. Oavsett vilken information som presenteras på webbplatsen förbehåller HAGS sig rätten att utan föregående meddelande dra in tjänster, produkter, modeller, detaljer, tillbehör och andra artiklar, eller ändra specifikationerna när som helst.

 

Webbplatser från tredje part
Webbplatsen kan av smidighetsskäl innefatta länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. HAGS åtar sig inte att övervaka eller granska sådana webbplatser från tredje part avseende innehållet, och HAGS är inte heller ansvarigt för korrekthet eller tillförlitlighet hos någon sådan webbplats för tredje part.

 

Externa länkar till webbplatsen
Alla länkar till webbplatsen måste godkännas skriftligen av HAGS.

 

Användarens garantier
Du försäkrar och garanterar att du kommer att använda webbplatsen i enlighet med det här avtalet, inklusive lagar och villkor enligt avtalet samt följa alla befintliga och framtida policyer och bestämmelser för webbplatsen. 

  1. Skicka spam eller kommunikation som inte har beställts.
  2. Utge dig för att vara någon annan.
  3. Förfalska header-information eller på annat sätt manipulera identifieringsinformation i syfte att dölja ursprunget för något innehåll som skickas via webbplatsen.
  4. Ange felaktig information avseende person eller organisation eller agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares förmåga att använda webbplatsen.
  5. Utöva aktiviteter som innebär överträdelse av någon gällande lag.
  6. Publicera eller skicka något material som överträder eller på annat sätt inkräktar på andras rättigheter eller som är olagliga, kränkande, nedsättande, vulgära eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller någon form av annonsering eller värvning avseende produkter eller tjänster.
  7. Samla in eller spara personuppgifter om andra användare såvida detta inte har uttryckligen tillåtits av berörda användare. HAGS ska inte vara juridiskt bundet av det här avtalet, och förbehåller sig alla juridiska rättigheter avseende eventuella oenigheter

 

Immateriella rättigheter
Du samtycker till att alla immateriella rättigheter (inklusive, men inte begränsat till copyright, patent, kunskap, konfidentiell information, databasrättigheter samt rättigheter till varumärken och design (oavsett om dessa är registrerade eller oregistrerade) på webbplatsen innehas av HAGS eller dess licensgivare. All goodwill och immateriella rättigheter som uppstår genom användning av sådana immateriella rättigheter avseende HAGS ska anses tillhöra HAGS.

 

Ansvarsbegränsning
HAGS ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för några direkta eller indirekta skador, följdskador, straffskadestånd, särskilda eller tillfälliga skador (inklusive, utan begränsning, skador avseende förluster av verksamhet, kontrakt, intäkter, data, information eller verksamhetsavbrott) som inträffar på grund av eller i samband med användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen eller dess innehåll enligt det här avtalet, även om HAGS har informerats om möjligheten att sådana skador kan uppstå. Utöver de villkor som beskrivs häri ska HAGS aldrig hållas ansvarigt för några fel, oriktigheter, utelämnanden eller andra defekter eller olämplighet eller oäkthet hos någon information som kan förekomma på webbplatsen.

 

Försäkran för jurisdiktion
Den här webbplatsen kontrolleras, drivs och administreras av HAGS från företagets kontor i Sverige. HAGS gör inga utfästelser om att materialet på den här webbplatsen skulle vara lämpliga eller tillgängliga för användning på andra platser utanför Sverige eller avseende tillgång till dem från territorier där dess innehåll är illegalt och förbjudet. Om du besöker webbplatsen från geografiska platser utanför Sverige är du ansvarig för att alla lokala lagar uppfylls. Svensk lag ska gälla för detta avtal, utan hänsyn till lagvalsregler. Stockholms Tingsrätt ska ha exklusiv jurisdiktion i första instans vid någon tvist som uppstår i samband med det här avtalet. Allmän sekretesspolicy – Observera att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få åtkomst till vissa av våra produkter eller tjänster kan du behöva uppge personuppgifter på vissa delar av webbplatsen. Du bekräftar därmed att du fullt ut förstår och otvetydigt samtycker till insamling, användning och överföring av sådana personuppgifter enligt de villkor och bestämmelser som beskrivs i denna.

 

Integritetspolicy
Dina personuppgifter är viktiga. Vi på HAGS Aneby AB värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.  Alla personuppgifter skyddas enligt den europeiska personuppgiftslagen, GDPR.

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Du kan alltid kontakta oss på hags@hags.com om du har några frågor. 


Observera att för att delta i vissa av våra funktioner och aktiviteter och för att få åtkomst till vissa av våra produkter eller tjänster kan du behöva uppge personuppgifter på vissa delar av webbplatsen. Du bekräftar därmed att du fullt ut förstår och otvetydigt samtycker till insamling, användning och överföring av sådana personuppgifter enligt de villkor och bestämmelser som beskrivs i denna sekretesspolicy. 

 

Informationen vi sparar om dig är alltid knuten till en affärsrelation 
När du blir kund hos oss så sparar vi de uppgifter som är relevanta för att vi ska kunna uppfylla köpeavtalet. Det är dina kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, E-post) och referenskod för beställning. 
Har du deltagit i kurs hos oss har vi även, för din säkerhets skull, samlat information kring ev. specialkost. Uppgifter om specialkost raderas efter avslutat kurs. 

Vi sparar också adressuppgifter för de nyhetsbrev och katalogutskick vi gör. Vi registrerar inga uppgifter om dig som vi inte har användning för. Om du avregistrerar dig från våra tjänster så tar vi bort dina personuppgifter inom några dagar. Vi vänder oss till dig i din yrkesroll. Vi sparar dina uppgifter så länge du är aktiv eller att vi utifrån din yrkesroll bedömer att du är en potentiell framtida kund till oss, men du kan när som helst avregistrera dig.

 

All data om dig som person raderas enligt följande förfarande:
• Ditt namn förekommer inte på några affärer de senaste tre åren.
• Vi har inte gjort någon aktivitet, alltså vi har inte besökt eller haft telefonkontakt med dig de senaste 24 månaderna.
 
 
Vi skyddar dina personuppgifter
Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer de nya dataskyddsreglerna, våra interna riktlinjer och rutiner. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Vi har dataskyddsombud som ser till att dessa regler följs.

De leverantörer som vi samarbetar med kan vi i vissa fall dela dina personuppgifter med. Då är de våra personuppgiftsbiträden. De behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-tjänster (systemdrift, teknisk support och underhåll). Om du vill ta bort några av eller alla dina uppgifter från vårt register ber vi dig kontakta HAGS Aneby AB på mejladress hags@hags.com

Läs mer om GDPR
 
 

Cookies

Enligt svensk lag om elektronisk kommunikation (lag 2003:389 om elektronisk kommunikation) måste besökare på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Abonnemangstjänsten använder två typer av cookies. Den ena används för att ”komma ihåg” t.ex. de produkter som du har sparat som ”Favoriter” eller ditt användarnamn och lösenord som distributör. Detta lagras på din dator så länge du inte ”loggar ut” från abonnemangstjänsten. Du kan själv radera denna cookie. Om du inte använder funktionen ”Fråga inte efter mitt användarnamn och lösenord i framtiden” kommer denna cookie aldrig att sparas på din dator. Den andra typen av cookie, även benämnd sessionscookie, kan t.ex. användas för att komma ihåg vilket språk du har valt på webbsidan. Under tiden du besöker webbplatsen sparas denna cookie tillfälligt i minnet på din dator. En sessionscookie sparas bara en kort tid på din dator och försvinner när du stänger webbläsaren.

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com