Våra värderingar

 

Säkerhet
Analyser av allvarliga olyckor på lekplatser visar att de flesta olyckorna inträffar på lekutrustning som inte uppfyller säkerhetskraven. Det är anledningen till att vår produktutveckling är baserad på internationell forskning och säkerhetsstandarder.
SS-EN 1176: Den Europeiska standarden för lekredskap EN 1176 är den säkerhetsstandard som vi på HAGS anpassar våra produkter efter. Ända sedan det funnits tillämpbara standarder har HAGS anammat dessa som en lägsta nivå, för utveckling och framtagninga av produtker vad gäller desgin, funktion, lekvärde och säkerhet.
SS-EN 16630: Alla våra fitnessprodukter konstrueras och tillverkas i enlighet med europeiska säkerhetsstandarder för permanent installerad fitnessutrustning utomhus. En nyligen publicerad standard ger ett antal specifika krav för utrustning av den här typen, inklusive väl fungerande instruktionsdekaler för användarna.
SS-EN 15312: Våra produkter för fritt tillgänglig multisportutrustning uppfyller gällande Europastandard. Detta innefattar användarskydd mot att fastna, samt kontroll av belastningskraven på alla delar av enheten.
TUV: The GermanTechnischer Überwachungs-Verein (TÜV), har världens mest omfattande och välfungerande provnings- och godkännande procedur. Det är däför vi är stolta när vi säger att all lekutrustning från HAGS har godkänts av TÜV.

 

Hållbarhet
HAGS använder endast kvalitetsmaterial. Vi kan därför erbjuda garantier som gäller under lång tid. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor här.

 

Innovation
Vi strävar efter att utveckla unika produkter som möter efterfrågan från våra kunder och användare. Vi tänker ständigt på hur vi kan förbättra vår produktportfölj. Vi samarbetar med experter i branschen och vi får god respons från våra användare för att säkerställa att vi erbjuder våra kunder de bästa produkterna på marknaden.

 

Lek för alla
Vi vill att allt skall vara tillgängligt och att alla skall ha tillträde till en lekplats eller annan mötesplats utomhus. Detta tar vi hänsyn till när vi utvecklar våra produkter. Klicka här för att läsa mer om tillgänglighet på lekplatser.

 

Kvalitet
Sedan HAGS startade år 1948 har kvalitet varit en nyckelprincip inom vår företagskultur. Vi strävar efter att ge kvalite i allt vi gör. Vi är sedan många år certifierade enligt ISO 9001. 
Hämta HAGS ISO-certifikat på svenska och/eller engelska här: