Allmänna villkor

Priser
Priser anges i SEK, moms tillkommer. 

 

Betalningsvillkor
Faktura 10 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats.  
Hel eller delvis förskottsbetalning kan förekomma.

 

Leveransvillkor
Frakt tillkommer.  
Fraktfritt vid order med varuvärde över 60 000 SEK  netto, o-lossat, kunden ansvarar för lossning av gods vid leverans.

 

Emballage
Kostnader för pallar och pallkragar kan tillkomma.

 

Monteringstid
Monteringstiden anges i arbetstimmar och avser montering av redskapet. 
I monteringstiden ingår ej grävning, gjutning, avemballering etc.  Montering ingår inte 
i varans pris. Montering skall utföras av kunnig person och utföras enligt HAGS bifogade 
anvisningar.

 

Reklamation
Saknat eller skadat gods skall noteras på fraktsedeln och anmälas inom 30 dagar från 
mottagandet. Reklamation av vara på grund av konstruktionsfel godkänns enligt gällande 
garantivillkor, läs mer om garantivillkor.
Reklamation av vara kan göras via e-post till claim@hags.com notera i ärendet, kontaktperson, 
kontaktuppgifter, ordernummer samt bifoga bild- material som styrker reklamationen.Retur av vara
För returnerad vara återbetalas 80 % av fakturerat belopp. Godset skall vid retur vara oskadat 
och väl emballerat för att återbetalning skall kunna göras. Kundspecial/ specialbeställd vara 
återtas/ återbetalas ej, om inte så avtalats specifikt med ansvarig säljare, i förkommande fall 
återbetalas max 25 % av fakturerat belopp. 

 

Samtliga HAGS produkter är certifierade enligt EN 1176-1177.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.