Allmänna villkor

 

Priser
Priser anges i SEK, moms tillkommer. Offerter är giltiga i 3 månader från offertdatum. 

 

Betalningsvillkor
Faktura 10 dagar netto från fakturadatum, om inget annat avtalats.  
Hel eller delvis förskottsbetalning kan förekomma
.

 

Leveransvillkor
Frakt tillkommer.  
Fraktfritt vid order med varuvärde över 60 000 SEK netto, o-lossat; kunden ansvarar för lossning av gods vid leverans. Lossning kan beställas separat mot debitering. 

 

Emballage
Kostnader för pallar och pallkragar kan tillkomma.

 

Monteringstid
Monteringstiden anges i arbetstimmar och avser montering av redskapet. 
I monteringstiden ingår ej markarbete, gjutning och avemballering. Montering ingår inte i varans pris. Montering skall utföras av personal med erforderlig kunskap och utföras enligt HAGS bifogade anvisningar i enligt med gällande standard.

 

Reklamation
Saknat eller skadat gods skall noteras på fraktsedeln och anmälas inom 30 dagar från 
mottagandet. Reklamation av vara på grund av konstruktionsfel godkänns enligt gällande garantivillkor, läs mer om garantivillkor.
Reklamation av vara kan göras via e-post till claim@hags.com notera i ärendet, kontaktperson, kontaktuppgifter, ordernummer samt bifoga bildmaterial som styrker reklamationen

 

Retur av vara
För returnerad vara återbetalas 80 % av fakturerat belopp. Produkten skall vid retur vara oanvänd, oskadad och väl emballerad för att återbetalning skall kunna göras. Retur kan göras senast 3 månader efter fakturadatum. Kundspecial/ specialbeställd vara återtas/ återbetalas ej, om inte så avtalats specifikt med ansvarig säljare, i förkommande fall återbetalas max 25 % av fakturerat belopp. 
Samtliga HAGS lekredskap är certifierade enligt SS EN 1176 genom TÜV SÜD Hamburg. Certifikat finns att ladda ner på vår hemsida.
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och tryckfel.

 

Särskilda villkor i samband med HAGS Montering och Entreprenad 
Vid beställning av montering/ entreprenad återkommer HAGS separat med bekräftat installationsdatum. 
HAGS förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader om leverans eller installation ändras av kund mindre än 7 arbetsdagar före utsatt leverans/ installationsdatum.
Vid HAGS Montering d.v.s. installation av utrustning utan markarbete, ingår endast montering av utrustning levererad av HAGS. Ingen avfallshantering eller återställning ingår. Ombesörjande av emballage beställs separat mot debitering. 
Vid HAGS Entreprenad ingår montering av HAGS levererad utrustning samt markarbete enligt tidigare tillhandahållen offert. Vid HAGS Entreprenad ingår avemballering, deponi av avfall samt återställning av offererad monteringsyta. 
Vid förutsättningar som avviker från skriftlig offert/ order förbehåller sig HAGS rätten att separat debitera dessa kostnader exempelvis vid schakt och färdigställande av extra massor/ ytor, icke schaktbara massor så som fundament, berg, sten, vandalisering och stöld. Av kund icke angivna markförhållanden som kräver extra arbete exempelvis fjärrvärme, fiber, el, belysning, avlopp, brunnar, lutning, träd, staket, tjäle, sarg, grindar, hinder samt tillfartsvägar. 
Beställaren ansvarar för rivning av befintlig utrustning, sprängning, dränering, utsättning av kablar, stängsel, hantering av förorenade massor, maskin/ fordon för lossning vid leverans av gods samt eventuell lagerföring och transport till arbetsplats.  
Beställare ansvarar för adekvat utfört markarbete vid installation av konstgräs, platsgjuten gummibeläggning, Safagrass samt gummiplattor. Väderförhållanden ska beaktas vid montering av dessa underlag. 
Linjering till Arenor ingår ej och beställs separat. 

 

Ladda ner HAGS allmäna villkor 

 

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com