Vi behöver din hjälp med att fortsätta utvecklingen av vår arbetsmiljö !                                    

Som ett led i vårt arbetsmiljöarbete genomför vi en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön. En enkät har tagits fram som riktar sig till alla anställda. Vi behöver mer info om hur du upplever arbetsmiljön för att ledning, arbetsmiljögruppen och vi alla på avdelningsnivå ska kunna göra rätt aktiviteter.

Vi kommer att genomföra enkätundersökningen i egen regi och svaren kommer att sammanställas av HR-avdelningen. Enkäten bygger på en mall framtagen av Prevent. Till skillnad från föregående tillfällen har vi nu en webbaserad enkät.

Sista datum för att svara på enkäten är den 30 september. Alla svar är helt anonyma och resultatet av enkätundersökningen kommer att redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild individ kan identifieras.

Det är vår förhoppning att alla vill delta i denna undersökning så att resultatet blir så tillförlitligt som möjligt. Tack på förhand för din medverkan !


Aneby 2020-09-14

Arbetsmiljögruppen gm Lena Edeborg    

 

 

>> Klicka här för att komma till Enkäten - Kartläggning av den Psykosociala Arbetsmiljön 2020