Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Plan International

Barns rätt till lek och lärande ligger oss varmt om hjärtat. Därför känns ett partnerskap med Plan International både självklart och väldigt roligt. Plan är en global barnrättsorganisation med verksamhet i över 75 länder. På HAGS har vi valt att stödja deras arbete i Guatemala genom att bidra med skolstipendium till flickor.

Visst är det fantastiskt!

Plan Skolstipendium - Utbilda varje flicka

I mer än hälften av alla länder i världen går färre flickor än pojkar i högstadiet och gymnasiet. Fattigdom, könsstereotyper, sociala normer, barnäktenskap, sexuellt våld och oönskade graviditeter är några exempel på hinder för flickors möjlighet att få gå i skolan. Plan International är en organisation som arbetar för att ge fler barn och framför allt flickor, i några av Guatemalas socioekonomiskt mest utsatta regioner möjlighet att fortsätta gå i skolan. Ett led i detta arbete är att erbjuda skolstipendier i samarbete med ett 30-tal högstadie- och gymnasieskolor. Något som möjliggör fortsatt utbildning för tusentals flickor. Eftersom barns rätt till lek och lärande ligger oss på HAGS så varmt om hjärtat är detta ett projekt som vi med glädje valt att stödja.

En positiv spiral

  • Utbildning ökar en flickas möjlighet att själv få välja sitt liv. Senare i livet ökar det också möjligheten för hennes egna barn att slutföra sin skolgång.
  • Forskning visar att för varje extra år en flicka går i skolan ökar hennes framtida inkomst med 10 procent eller mer.
  • En flicka som får gå i skolan gifter sig ofta senare och föder oftare färre och friskare barn.

Om Guatemala

  • Guatemala är det fattigaste landet i Centralamerika, 60 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.
  • Nästan hälften av landets befolkning är under 19 år.
  • Vartannat barn är kroniskt undernärt.
  • Mest utsatt är den tredjedel av landets medborgare som tillhör ursprungsbefolkningen. 4 av 5 lever under fattigdomsgränsen och 2 av 5 är extremt fattiga.
  • Endast 40% av alla flickor i Guatemala går vidare till högstadiet, på landsbygden är det ännu färre.

Timotea, 14 år, SKOLSTIPENDIAT

Timotea är äldst av sex syskon och hon bor med sin familj ien by på landsbygden i Guatemala.

”Tack vare stipendiet har jag kunnat köpa skolmaterial, skoluniform och skor. Jag har också lärt mig mer om mina rättigheter. Jag känner mig väldigt glad och är säker på att jag en dag kommer kunna ta examen och bli revisor. Då kan jag bidra till att även mina systrar och bröder kan fortsätta sina studier.”

Merlin 16 år, SKOLSTIPENDIAT

Merlin lives in the small town Aldea El Aguacate with her parents, her brother and sister, her aunt and cousin.

“My family did not have the resources to support me, I would not have been able to continue my schooling without the scholarship from Plan International. My dream is to study criminology”

HAGS i samarbete med Plan International

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.