Barn och ungas berättelser 

Se filmer från Specialpedagogiska skolmyndigheten om hur barn och unga upplever tillgängligheten i skolmiljön. Syftet är att lyfta fram hur bristande tillgänglighet – kan ta sig uttryck i miljön och leda till att funktionshinder uppstår

Dennis berättar om vad tillgänglighet betyder för honom
Dennis är 11 år. Han använder rullstol och i filmen berättar han om hur han upplevt tillgängligheten på sin skola och dess skolgård


Isaac är 12 år. Han har en mag- och tarmsjukdom som heter IBS. I filmen berättar Isaac om vad en tillgänglighet skolmiljö kan betyda för honom.