Checklista

Hur gör vi befintliga lekplatser mer tillgängliga?

Resurser kan vara begränsade och då är det bra att se hur man kan göra lekplatser bättre med enkla medel. Varje förändring gör skillnad. Läs och ladda ner checklistan som PDF.

 

 

1. Inventera befintlig lek

Vem är lekplatsen tillgänglig för idag? De vanligaste funktionsnedsättningarna är:

  • Rörelsenedsättning
  • ADHD
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Synnedsättning
  • Autism
  • Hörselnedsättning
  • Mag-och tarmproblem

 

2. Rörelsenedsättning

Hur är underlaget fram till lekfunktioner?

Finns det något att göra på markplan, ex spel?

Går det att byta ut någon skärm?

Går det att byta till olika gungsitsar?

Försök få till varierad svårighetsgrad

Finnas det plats för rullstol vid bord/bänk?

Finns öppningar i eventuella sargkanter?

Upphöjd sandlåda, sandbord

Extra greppbågar

 

3. ADHD

Finns det fysiskt utmanande lek, ex klätterlek, hinderbana?

Finns det något fartfyllt – ex gungor, rutschbanor?

Går det att dela upp lekplatsen i öar?

Går det att dela på lekintensivt – lugnt?

 

4. Intellektuell funktionsnedsättning

Leker högre upp i åldern, är lekredskapen tillräckligt stora?

Finns det tydliga och enkla lekfunktioner?

 

5. Synnedsättning

Kan man förstärka orientering med hjälp av ledfyrar, ex vindspel, vatten?

Skapa hållpunkter för orientering, ex med gångar, buskar, blomlådor.

God belysning

Taktil informationstavla

Kontrastmarkeringar på lekställningar, trappsteg början/slut, ledstänger m.m.

 

6. Autism

Behöver lekplatsen avgränsas med staket?

Går det att skapa struktur genom färg?

Går det att göra någon del av lekplatsen lugnare?

Finns det saker att leka med som inte kräver samarbete?

 

7. Hörselnedsättning

Går det att lägga till balanslek, gärna nära mark?

Behöver visuell information läggas till?

Går det att minimera störande ljud?

 

8. Mag- tarmproblem

Finns det toalett i närheten?

Finns det viloplatser vid sidan av leken?