Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close


Hur man gör en lekplats nåbar

Tillgängliga lekplatser måste ge barn, föräldrar, vårdnadshavare och personer med olika förmågor möjlighet att förflytta sig runt hela lekplatsen enkelt, säkert och självständigt.

För att gör din tillgängliga lekplats åtkomlig finns det några faktorer att ta hänsyn till:

children playing on an inclusive multi-play unit with various accessibility features

Välj ytbeläggning

Ytan spelar stor roll för att göra din lekplats tillgänglig, därför är det viktigt att du väljer den mest lämpliga och tillgängliga beläggningen för design, plats, lekutrustning och funktioner på din lekplats.

Om du är involverad i eller vill vara den som själv väljer beläggning är det en bra idé att besöka olika lekplatser med olika ytbeläggningar och testa ytorna, om möjligt, med barn och vuxna med nedsatt syn och rullstolar eller andra hjälpmedel. Detta kommer att bidra till att fastställa vilken ytbehandling som fungerar bra var och varför.

Ytor måste uppfylla EN 1176 och EN 1177 standarderna. De bör också vara lämpliga för avsedd användning, till exempel, tilltfartsvägar och andra vägar måste byggas av material som förblir användbara under hela året, fallutrymmen måste ha ytbeläggningsmaterial som är lämpliga, etc.

Valet av ytbehandling i designsystemet inte bara handlar om tillgång och säkerhet utan också om lekvärden.

Löst material, gropig och ojämn yta är inte alltid ansedda som bra för tillgänglighet men med tanke på dess höga lekvärde för, barn med olika förmågor, bör man inte helt utesluta användningen av dem på lekplatsen..

Våra lekplatsdesigners är mycket kunniga och kommer att se till att du väljer rätt beläggning baserat på dina krav, angiven leklutrustning, placering, säkerhetsstandarder etc.

Läs mer om lekplatsbeläggning

Girl crawling on a coloured playground surface

Placering av utrustning och funktioner i olika höjder

Forskning har visat att det inte räcker för ett barn att se, de måste också kunna känna på föremål för att bli engagerade. De ska kunna interagera med lekfunktionerna för att få en taktil upplevelse.

Det är viktigt att göra det möjligt för barn att nå och röra vid lekredskap, funktioner och landskap eftersom detta är avgörande för ett barns engagemang.

Att ha t.ex. lekpaneler, teleskop, redskap för vatten & sandlek i olika höjder är bra för barn med olika räckvidd, då kan fler vara med och leka.

Tänk på att inkludera mer än ett av samma redskap i olika höjder, till exempel, installera två teleskop där den ena är högre än den andra.

Se till att barnen som använder rullstol har tillgång till lekutrustning och funktioner genom att sitta vid eller under dem.

Ensure that a child who is using a wheelchair can access the play equipment and features by sitting at or under them.

Boy playing with a ship's wheel on a playground multi-play unit

Tillåt användarna att enkelt förflytta sig till och från lekutrustningen

Förflyttningsplattform

Förflyttningsplattformen tillåter ett barn eller en vuxen som använder rörlighetshjälpmedel, att förflytta sig till och från det egna hjälmedlet för enklare få åtkomst till lekredskapen.

Tänk på alla ytor som ligger intill den tillgängliga vägen och uppskatta möjligheten för en användare att förflytta sig från en stol. Undersök hur ett barn som använder en stol kan förflytta sig till lekredskapet eller funktionen som inte har någon plattform, kanske finns det en yta eller en grepppunkt som kan hjälpa barnet att vara med.

Beroende på kraven hos din projektgrupp / användare, överväg att tillhandahålla förflyttning på däck som underlättar förflyttning från rörlighetshjälpmedel till lekaktiviteten. Detta är särskilt viktigt vid rutchbanor.

Tänk också på att ha ett däck med en förflyttningsplattform på ena sidan och en uppsättning steg på andra sidan för att underlätta för barn med olika förmågor att leka tillsammans.


Förflyttningssteg

Förflyttningssteg tillåter någon som inte använder benen att kunna flytta sin kropp mellan höjdförändringar på lekutrustning och tillbaka till sitt hjälpmedel.

Om någon förflyttar sig på bakdelen, är det bättre ju mindre höjdskillnaden är på däck och lekytor.

Pirate ship themed multi-play unit with a transfer point

Skapa tillräckligt breda gångar genom hela lekutrymmet

Bygg tillgängliga vägar i hela lekrummet som ger rullstolsburna, föräldrar med barnvagnar och barn som inte tycker om att bli vidrörda, tillräckligt med utrymme för att passera varandra i lekutrymmet.

Lekplatsen kan hjälpa barn att utveckla sina förmågor och öka sin njutning, en blandning av passagebredder i lekrummet ger valmöjligheter och ett höjt lekvärde.

De viktigaste områdena som bör ha tillräcklig bredd för dem som använder rörelsehjälpmedel är ingångar, grindar, utgångar och starkt använda stråk.

Det lediga utrymmet framför lekredskapen bör ha plats både för barn som använder rullstol och deras följeslagare så att de kan leka bredvid varandra.

Playground entrance path route and timber arch

Tillhandahåll jämna övergångar

Tillhandahåll jämna övergångar i lekrummet och omgivningen för att tillåta att personer som använder rörlighetshjälpmedel att förflytta sig fritt.

Se till att övergångar mellan gångytor och lekytans åtkomstpunkter fogas ihop med varandra så mycket som möjligt.

Täta till ytanslutningarna i lekutrymmet, så att hinder eller risker i förflyttningen mellan delar av lekområdet minimeras.

Tänk på att övergångar mellan ytor ofta indikerar slutet på en entreprenörs arbete och början på arbetet hos en annan. Kvaliteten på kommunikationen mellan entreprenörer kommer att vara en avgörande faktor för övergångens kvalitet.

Wheelchair accessible playground roundabout

 Kontakta oss för information om att skapa tillgängliga lekplatser

structure de jeux thématique bateau

Inclusive Pirate Themed Playground, Burgos, Spain

HAGS designed and developed an inclusive playground in the city of Burgos for children of all abilities to enjoy, creating a comfortable play area for both children and parents.

Mer information
Inclusive playground multi play units in timber

Inclusive Tree House Themed Playground, Sweden

A fantastic inclusive playground in the city of Uppsala, Sweden, featuring a tree house-themed customised UniPlay unit.

Mer information
Inclusive Play

Kingsland Primary School, Wakefield

Kingsland Primary School is an outstanding rated SEN school in Wakefield, Yorkshire, which caters for children with a range of learning disabilities. They asked HAGS to design and build play areas for each of their two sites.

Mer information

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta något om våra produkter kan du kontakta oss via telefon, fax, email eller direkt på vår hemsida. Om du inte vet vem hos HAGS ska du prata med eller om du vill komma i kontakt med en viss person, är du välkommen att ringa vår växel.

Sverige

HAGS Aneby AB
Grännavägen 7 578 33 Aneby

Följ HAGS