Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close


Hur man gör lekplatsen tillgänglig och lätt att besöka

På en tillgänglig lekplats ska alla ha samma möjlighet att leka och umgås tillsammans. Man ska kunna röra sig fritt runt hela området med eller utan hjälpmedel.

För att detta ska vara möjligt behöver placering av lekutrustning och andra funktioner på lekplatsen och i omgivningen noga tänkas igenom:

Bird's eye view of train themed playground in England

Ytbeläggning och allmänt intryck

För att göra lekplatsen tillgänglig och lättåtkomlig är det viktigt att välja underlag som bäst motsvarar användarnas behov, detta kommer att beskrivas närmare i avsnittet "Hur man får lekplatsen tillgänglig och lätt att besöka". Du kan också läsa mer om de olika typerna av ytbeläggning för lekplats här.

Välj lämpligt material för ytbeläggning som uppfyller standarderna EN 1176 och EN 1177. Markytan på lekplatser är utformade med olika syften i åtanke, lekvärde, minskad skaderisk, tillgång och estetik.

Tänk på att många barn behöver extra utrymme för att röra sig runt lekredskap, till exempel de som använder olika hjälpmedel, har dålig balans, är känsliga för beröring eller behöver öva på sin kroppsuppfattning, de som har synnedsättning använder det extra utrymmet för att kunna leka självständigt.

Large pirate themed playground and multi-play unit in Spain

Entréområdet

Ibland vill man ha möjlighet att förbereda sig på det man snart ska uppleva. Detta är särskilt viktigt för personer med autism.

 

Skyltning på plats och webb-baserad information, kan vara till stor hjälp för att bekanta sig med lekplatsen, hur det ser ut, alla aktiviteter man kan göra, var man kan ha picknick mm innan man kommer in på lekplatsen.

Om man planerar ett stort lekområde är det bra att ha en översiktskarta på området vid entrén som dessutom visar de olika lekkomponenterna. På så vis kan alla förbereda sig efter eget behov.
 

Markerad väg

Genom att skapa en markerad väg kan användarna överblicka lekområdet och funktionerna samt förbereda sig på vad som kommer att krävas både fysiskt och socialt, innan man börjar leka.

 

Den markerade vägen kan fungera som en säker zon som barn lätt kan gå in på om de blir oroliga och tillbaka in i lekområdet igen när de är redo.

Vägen kan antingen omge lekzonerna eller placeras som en central ryggrad mellan zonerna. Bilden nedan visar en lekplats i Frankrike med orienteringsvägen som en central ryggrad.
 

Den markerade vägen ska ha ett stabilt underlag, vara tillgänglig, jämn och förutsägbar. Den ska vara tillräckligt bred för att två personer som använder hjälpmedel enkelt kan passera varandra, hållas fri från hinder och ha fri sikt längs hela vägen.

 

 

Maximal översikt

Utforma lekplatsen så att föräldrar eller vårdgivare har lätt att se var deras barn är.

Detta är särskilt viktigt för barn som rymmer/springer om de blir överstimulerade men underlättar även för vuxna med ansvar för fler än ett barn. 

När det finns många lekzoner är naturligtvis översikten än mer viktig.

Playground in France showing the orientation path as a central spine

Vägvisare/Hitta vägen

För att alla ska hitta i området behövs tydlig vägvisning:

  • Skapa multi-sensoriska signaler i lekrummet och omgivande miljö
  • Gör en taktil karta över området för personer med nedsatt syn och för dem som inte kan läsa
  • Använd skyltar för att visa vägen till specifika platser i lekrummet.
  • På stora lekplatser kan man överväga att använda ljud för olika zoner

En design med tydligt markerade vägar underlättar för besökarna att förstå var på platsen de befinner sig och hur de ska gå för att komma dit de vill.


Att använda färg som ett verktyg för vägvisning och säkerhet

Använd gärna kontrasterande färger mellan utrustning och den markerade vägen. Att använda olika färger på ytbeläggningen, som en färg på islagsytan och en annan utanför islagsytan, hjälper barnen att avgöra vad som kan hända var. Mönster och texturer gör det enklare att skilja mellan färger, speciellt för någon som är färgblind.

Den här lekplatsen i Skottland, använder olika färger på ytbeläggningen vilket hjälper barnen runt på lekplatsen till lekredskapen, samtidigt som det höjer lekvärdet.

Playground in Scotland with different colours of surfacing on each play area

Staket och gränser

Behovet kan variera beroende på plats och användare. Vissa barn har behov av att gå undan en stund i eller har svårt att bedöma risker i omgivningen. Medan andra känner sig säkrare i inhägnade utrymmen än öppna. För föräldrar och vårdgivare kan det vara lättare att ha översikt på barnen i ett inhägnat utrymme.

Fundera på syftet med gränsdragningen för den specifika platsen, för- och nackdelar, kanske kan ett staket bli ett estetiskt komplement och höja lekvärdet.

Vissa lekplatser kan kräva en komplett gränsdragning, en del behöver staket på speciella områden och andra inget alls. Avgränsning kan skapas genom att använda väggar, staket eller naturen men vatten får aldrig användas i det syftet. Använd material och färger som syns bra och gärna mönster som gör staketet till ett lekfullt, sensoriskt eller estetiskt komplement i lekutrymmet.

Om du sätter ett staket, se till att grindar och öppningar syns tydligt och är tillräckligt breda så att underhållsfordon kan komma in. En bra idé är att ha sittplatser nära grindar och öppningar för att göra tillsynen enklare för föräldrarna.

Playground with fencing and yellow gate
Lekplats med färgglada flaggor och gul och grind

Dela upp lekplatsen i zoner

På en stor lekplats kan det vara bra att dela upp platsen i områden, till exempel att skilja högljudd lek från tysta lekområden och gruppera passande lekutrustning i varje zon.

Tänk på att barnens sätt att leka inte är uppdelat på samma vis, så medan zoner handlar om att skapa en mängd möjligheter, kan barn välja att använda dem på olika sätt.

Mötesplatser

Skapa Mötesplatser i lekutrymmet för att uppmuntra det sociala samspelet. Placera sittplatser, Bersåer och Pergola på platser där föräldrar och vårdgivare både kan se sina barn och umgås med varandra.

Tänk på att använda sittplatser, lekredskap eller landskapsarkitektur för att skapa samlingsplatser på hela lekområdet.

Playground seating shelters in timber

 

 Kontakta oss, vi hjälper gärna till med planering och design av lekplatsen 

Gala Park Entrance, Galashiels

Gala Park, Galashiels

HAGS were invited by the Scottish Borders Council to tender for part of the various proposed play park upgrades they have planned throughout the county, the first being Gala Park in Galashiels.

Mer information
structure de jeux thématique bateau

Inclusive Pirate Themed Playground, Burgos, Spain

HAGS designed and developed an inclusive playground in the city of Burgos for children of all abilities to enjoy, creating a comfortable play area for both children and parents.

Mer information
Inclusive playground multi play units in timber

Inclusive Tree House Themed Playground, Sweden

A fantastic inclusive playground in the city of Uppsala, Sweden, featuring a tree house-themed customised UniPlay unit.

Mer information
Inclusive Play

Kingsland Primary School, Wakefield

Kingsland Primary School is an outstanding rated SEN school in Wakefield, Yorkshire, which caters for children with a range of learning disabilities. They asked HAGS to design and build play areas for each of their two sites.

Mer information

Contact Us

If you have questions or would like to know something about our products, you can contact us by phone, fax, email or directly on our website. If you do not know who at HAGS you should talk to, or if you would like to come in contact with a specific person at HAGS, you are welcome to call our switchboard to get connected to the right person.

Sverige

HAGS Aneby AB
Grännavägen 7 578 33 Aneby

Följ HAGS