Barn som pratar med varandra

Vårt mål är att inspirera till lek för alla. Vi vill att lekplatser ska vara till glädje för så många som möjligt, att de inspirerar barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra.

Lek och glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans och styrka – egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor betydelse för barns sociala samspel.

FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.

Vi hoppas att denna sida ska ge idéer och inspiration i ditt arbete med att tänka, planera och skapa miljöer som inkluderar alla.