Lekens betydelse

 


Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, samarbeta, lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklar mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med funktionsnedsättning. Fysisk aktivitet ger möjlighet till motoriska färdigheter.


Lekvärde beskriver hur miljön, produkten eller en lekställning ger barnet erfarenhet av lek. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika sätt och utforska sina egna idéer och lekar. Till exempel kan en kartong ha ett högt lekvärde eftersom barn kan använda den som ett hål, en bil, ett gömställe, ett mål, ett hinder, etc. Vi delar in lekvärde i tre kategorier: fysisk, sensorisk och social.


Varje typ av lek är avgörande för ett barns utveckling och glädje i leken. Därför bör man försöka välja en blandning av de tre kategorierna när man väljer lekutrustning och funktioner för att skapa en spännande och mer tillgänglig lekplats.