Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced CloseHur lekplatsutrustning stöder lekvärden och upplevelser

Tillgängliga lekplatser är områden där barn med olika förmågor kan leka och få ett brett utbud av fysiska, sensoriska och sociala upplevelser. Här undersöker vi hur kvantitet, kvalitet, mångfald och relationer mellan lekutrustning och funktioner stöder dessa lekvärden och inkluderande upplevelser.

Vad är Lekvärde?

Lekvärde beskriver hur miljön, produkten eller en del av lekställningen ger barnet erfarenhet av lek. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika sätt, utöka eller utforska sina egna idéer och lekar. T ex en kartong kan ha ett högt lekvärde eftersom barn kan använda den som ett hål, en bil, ett gömställe, ett mål, ett hinder, etc.

Lekvärdet är indelat i tre kategorier:

Varje typ av lek är avgörande för ett barns utveckling och glädje i leken. Därför bör man försöka välja en blandning av de tre kategorierna när du väljer lekutrustning och funktioner.  Detta för att skapa en spännande och mer tillgänglig lekplats.

children playing on a net of an inclusive multi-play unit

Fysisk upplevelse

Lekaktiviteter som att snurra, glida, rocka, svänga och klättra är alla fysiska upplevelser. Läs mer om hur de kan hjälpa ett barns utveckling samtidigt som barnen har roligt.


Snurrlek

När barn snurrar stimuleras olika delar av hjärnan samtidigt. Detta skapar nya och mer utvecklade banor i hela hjärnan - banor som förbättrar inlärningsförmågan, rumslig medvetenhet, rytm mm.

Snurrlekar utvecklar motorik och balans, samtidigt som muskelstyrkan byggs upp.

Lägg till detta lekvärde på lekplatsen genom att välja olika utrustningar som ger barnen möjlighet att sitta och snurra, stå och snurra och ligga och snurra. Det kan antingen vara tre olika delar, eller en och samma produkt som kan ge möjlighet att leka i olika positioner, som SpinR², som låter barn sitta, stå, ligga och snurra.

Du kan också ge barnen en mer utmanande upplevelse genom att lägga till snurrlek med och utan handhållare.

Utforska Snurrlek och Karuseller


Rutschbanor

När barnen rutschar upplever de höjd, rörelse och spänningen i farten och risken.

Rutschbanor stimulerar barns vestibulära system och känsla för balans.

Ha rutschbanor i olika höjder om det är möjligt, en bred rutschkana är bra för att kunna åka med och stötta barn med funktionsvariation. Du kan också välja olika typer av rutschar, t.ex. tubrutsch, krökt, rak, spiral, etc. för att ge olika upplevelser. För att få en mer inkluderande lekplats, ha en rutschbana som inte skapar statisk elektricitet för personer med ett cochleärt implantat, se till att ha en plats att sitta på medan rullstolen hämtas. Se också till att den högsta rutschen är tillgänglig.

Se våra Rutschbanor

Girls playing on a roundabout and a boy sliding down a wide slide

Det sensoriska systemet som känner huvudets position i förhållande till tyngdkraften och den accelererade eller decelererade rörelsen.


Vippgungor

Vippgungor ger barnen glädje och inspirerar till fantasifull lek. Gungandet stimulerar och utvecklar det vestibulära systemet. 

Försök att välja produkter som ger rörelse både fram - tillbaka och åt sidan. Det är också en bra idé att välja flera produkter som inspirerar till att gunga sittande, stående och liggande, vissa vippgungor  ger möjlighet till alla varianter.

Tänk på att välja gungutrustning både för individuell lek och för flera barn. Vippgungor i större storlek är bra att ha med för att äldre barn eller vuxna då kan använda dem tillsammans med barnet.

Utforska Vippgunglek


Gunglek

Att gunga erbjuder en härlig rörelse och stimulerar fantasilek och social lek. Den utmanar, stimulerar och utvecklar barns vestibulära system. Gungor finns i många olika modeller, ett varierat utbud på lekplatsen kan ge alla barn i olika åldrar och oavsett förmåga möjlighet att gunga.

Utforska Gungor & Gungsitsar

Girl on a playground springer and boys playing on an inclusive swing seat


Klättra och krypa

En tillgänglig lekplats bör erbjuda både utmaning, spänning och olika sätt att röra sig för att förbättra motoriska färdigheter som balans, koordination, styrka och fingerfärdighet.

Att klättra och krypa utmanar och stimulerar kroppsmedvetenheten.

Vi har delat upp klättra och krypa i tre svårighetsnivåernivåer för att göra det lättare att välja en variation av upplevelser.


Klättring

Klättringsaktiviteter ska ha minst två utmaningsnivåer, varav en är en nivå 1- med utrustning eller funktion för barn som har mindre styrka.

Nivå 1: Utrustning med en kombination av följande egenskaper:

 • Nära till marken
 • Låg sluttning
 • Handtag eller räcken på båda sidor
 • Möjlighet att luta kroppen mot klättringsredkapet för att få mer stöd
 • Visar tydligt var man ska klättra

Nivå 2: Utrustning med en kombination av följande egenskaper:

 • Kan vara vinklad
 • Har åtminstone en möjlighet att på något sätt få stöd (luta kroppen mot ett stöd, endast en hand, etc.)
 • Har flera men tydliga vägar att klättra upp till toppen på, det första steget ska vara lätt att nå

Exempel på detta kan vara en vinklad bergvägg, en medelstor sten med bra hand- eller fotstöd, en rak klätterställning med jämna steg och bra hand- eller fotstöd, en böjd klätterställning med stöd för hela kroppen.

Nivå 3: Utrustning med en kombination av följande egenskaper:

 • Sträcker sig till en plats högt upp
 • Är vertikal
 • Har en komplicerad eller mångsidig väg för att nå toppen, minimalt med stöd, kräver smidighet och styrka för att komma upp

Den här typen av utrustning används normalt av de äldre barnen. Exempelvis en stor sten med lite stöd, ett klätternät, vertikal stenmur etc.

Se mer om klätterlek

Boy climbing a wall and boy crawling through a tunnel

Proprioceptiva systemet som består av information från muskler och leder ökar kroppsmedvetenheten och man blir säkrare i alla aktiviteter. 


Att krypa

Välj minst två krypaktiviteter som utmanar barnen på olika nivåer.

Nivå 1: Kan vara en kort tunnel placerad på marken eller ojämn yta.

Nivå 2: En längre tunnel på marken eller upphöjd med tillgängliga vägar på varje sida.

Nivå 3: En tunnel med olika höjder och med möjlighet att krypa mellan de olika nivåerna.


Balansera

En tillgänglig lekplats bör erbjuda ett brett utbud av aktiviteter som stimulerar barns behov av utmaning, samtidigt som de förbättrar deras balans och bygger kroppstyrka.

Välj en balanssaktivitet med stöd för en hand och en annan som ger barnet möjlighet att använda båda händerna. Gärna också ett balansredskap där barnet kan sitta och stå.

Få med utmaning genom en statisk och en dynamisk balansaktivitet och / eller ha med raka och böjda balansalternativ. Kom ihåg att välja utrustning på marknivå (detta kan vara mönster på ytan) och en upphöjning med tillgänglig väg.

Utforska balans och hinderbanor


Hoppa och studsa

Hopp- och studslek är bra för att utmana, stimulera och utveckla användarens vestibulära och proprioceptiva system. En rolig aktivitet som ger barnen känslan av att flyga. Ta med en hopp- eller studsaktivitet som kan användas sittande och en som kan användas stående. Det kan vara en soloprodukt eller del av utrustning.

Se mer om våra trampoliner för lekplatser

Girl traversing through a balance pole and kids jumping on outdoor trampoline

Gå, springa och rulla

Erbjud barnen möjligheter att leka med vänner och delta i spel samtidigt som de ökar sin uthållighet, muskelbyggnad och stärker balansen.

Försök lämna utrymme där barn kan leka lekar eller följa spår som finns i beläggningen på marken. Annat som kan läggas till är hinderbanor eller labyrinter som är tillräckligt breda för att någon i rullstol lätt kan komma fram. En stig som har upp- och nerförsbackar är också mycket roligt och muskelbyggande.
 

Upplevelser från rullstol eller annat hjälpmedel 

Gör det möjligt för barn som använder rullstol att leka jämställt med vänner och att uppleva rörelser som stimulerar det vestibulära systemet utan att lämna stolen.

Det är viktigt att välja utrustning som flyttar barnet och rullstolen, gärna social upplevelse där mer än en person kan leka samtidigt.

Ett bra exempel är Spinmee - tillgänglig karusell.

Boys rolling down a small hill and family enjoying an inclusive, wheelchair friendly roundabout

Sensoriska upplevelser

Förutom fysiska upplevelser bör tillgängliga lekplatser erbjuda barn med olika förmågor en sensorisk lekupplevelse. Detta inkluderar taktil, auditiv, visuell, samverkan med naturliga funktioner och mysiga platser.

Taktila upplevelser

Ge barnen en positiv upplevelse där de tränar och utvecklar sin känsel.

Ge barnen möjlighet att känna flera av följande strukturer:

 • Slät - materialet är fritt från ojämnheter. Detta kan vara metallstänger, metallrutschbanor, speglar, etc.
 • Mjuk - exempel på detta är gräs, gummi, tyg, etc.
 • Hårt - ett solidt och fast material att röra vid. Till exempel, stenar, metall etc.
 • Grovt - material med utbuktiningar, ojämnheter eller raster. Exempel är stenar, stenblock, rep etc.
 • Kornig - materialet har en grynig konsistens. Som sand, grus, stenblock eller stenar etc.
 • Ojämn - gropig, inte jämn eller platt. Till exempel en kana med inbyggda inbuktningar, knöligt underlag etc.
  .

Ge barnen en helkroppsaktivitet, till exempel att rulla nerför en kulle, hälla sand eller vatten över sig själv. Att åka på banor med vinkel och/eller textur är en rolig lekupplevelse.

Utforska Sand & Vattenlek


Auditiv

Stimulera hörseln genom att lägga till lekfunktioner som har med hörsel att göra.

Till exempel genom utrustning som skapar ljud eller som gör det möjligt att höra sin vän prata på avstånd, till exempel genom ett talrör, Talk Tubes. Andra sätt att utveckla hörseln är med musikinstrument för utomhusbruk, skapa ljud genom att trycka på en knapp, gå in på ett speciellt område eller gå över ett lekredskap.

Girl playing with sand and girl talking through a playground talk tube

Visuella upplevelser

Det bör finnas funktioner och utrustning på lekplatsen som är glädjande, överraskande och härliga att titta på, som också hjälper till att utveckla synen och den visuella sensoriska processen.

Lekpaneler stimulerar barn att följa, hitta och matcha, vilket också hjälper till att utveckla det visuella systemet.

Planera med färg och mönster. Kontraster, skulpturer, flaggor och beläggning ökar upplevelsen.

Andra sätt att stimulera barn att höja sitt visuella sensoriska system har redan tagits upp i avsnittet om lekvärden.


Samverkan med naturliga egenskaper

Det är viktigt att låta barn engagera sig i naturen för att stimulera många olika typer av kreativitet, fantasi och socialt agerande. Det ger dessutom ökat hälsa- och välmående.

Lekplatser handlar inte bara om lekutrustning, utan också om att ha med naturliga inslag som träd, buskar, gräs, bark, jord, sand, vatten och stenar. Att plantera föremål som uppmuntrar fåglar, små däggdjur och insekter är också bra för att få barn att engagera sig i naturen.

Naturliga inslag på lekplatsen ökar sinnesintryck och upplevelse.


Mysiga ställen

Planera åtminstone en plats inom lekområdet dit barnet kan gå för att vara för sig själv, slappna av och varva ner. 

Platsen ska kännas skyddad, men ändå låta föräldern eller vårdnadshavaren att se barnet, exempelvis en plats under en lekställning, ett lekhus, en tunnel med ett fönster etc.

girl looking through a telescope and a girl resting on a playground playhouse

Sociala upplevelser

En lekplats bör ge barnen möjlighet att delta i social lek och samarbeta med andra barn. I det här avsnittet kommer vi att titta på samspel, dramatisk och fantasifull lek.

Samspel 

Ge barnen möjlighet att leka med varandra genom att välja utrustning som kräver att två eller flera personer är med, t.ex. vippgungor eller andra lekredskap som är avsedda för mer än en person.

Uppmuntra barn att uppleva den sociala sidan av att leka med andra, skapa nya vänner och njuta av tillfälliga lekkamrater genom att välja funktioner som basketkorgar, vippgungor etc. utformade för att användas av flera.

Andra redskap för socialt umgänge är vatten-, sand- och naturlek samt gruppsittplatser där flera får plats att sitta tillsammans.

Gör platser där barn kan titta på och härma varandra. På så sätt kan de lära av varandra och ha glädje av varandras sällskap.

Dramatisk och fantasifull lek

Dramatisk lek ger barnen möjlighet att använda sina språkliga, kognitiva och sociala färdigheter. Lekplatser bör ge barnen chansen att skapa lek ”teman” och agera genom att delta i olika roller som är spontana, barninitierade och öppna.

Använd gärna en blandning av abstrakta och realistiska lekredskap och funktioner, till exempel tematiserad lekställning, en affär, en bro, ett tåg, en båt eller ett lekhus, etc.

Finns det möjlighet kan det vara bra att inkludera lösa föremål och rekvisita som kan användas på ett kreativt och flexibelt sätt utan att det krävs stor fysisk förmåga eller motoriska färdigheter.

Lösa föremål som t ex hinkar, klossar, pinnar eller annat kan vara i naturligt eller syntetiskt material som kan flyttas och bäras runt, kombineras på olika sätt, plockas isär och sättas ihop igen. Det kan vara redskap för sand, jord och vatten, mobila spel eller sportartiklar. 

Den här typen av material kan barnen använda som de önskar för att förändra omgivningen och öka möjligheterna för social, kreativ och fantasifull lek. 
 

kids playing on a seesaw and girl playing on a castle themed multi-play unit
 

Kontakta oss, vi hjälper gärna till med planering och design av lekplatsen

structure de jeux thématique bateau

Inclusive Pirate Themed Playground, Burgos, Spain

HAGS designed and developed an inclusive playground in the city of Burgos for children of all abilities to enjoy, creating a comfortable play area for both children and parents.

Mer information
Inclusive playground multi play units in timber

Inclusive Tree House Themed Playground, Sweden

A fantastic inclusive playground in the city of Uppsala, Sweden, featuring a tree house-themed customised UniPlay unit.

Mer information
Inclusive Play

Kingsland Primary School, Wakefield

Kingsland Primary School is an outstanding rated SEN school in Wakefield, Yorkshire, which caters for children with a range of learning disabilities. They asked HAGS to design and build play areas for each of their two sites.

Mer information

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill veta något om våra produkter kan du kontakta oss via telefon, fax, email eller direkt på vår hemsida. Om du inte vet vem hos HAGS ska du prata med eller om du vill komma i kontakt med en viss person, är du välkommen att ringa vår växel.

Sverige

HAGS Aneby AB
Grännavägen 7 578 33 Aneby

Följ HAGS