Social
En lekplats bör ge barnen möjlighet att delta i social lek och samspela med andra barn. I det här avsnittet kommer vi att titta på samspel, dramatisk och fantasifull lek.

>> Läs mer