Sociala upplevelser

En lekplats bör ge barnen möjlighet att delta i social lek och samarbeta med andra barn. I det här avsnittet kommer vi att titta på samspel, dramatisk och fantasifull lek.
 

Samspel 

Ge barnen möjlighet att leka med varandra genom att välja utrustning som kräver att två eller flera personer är med, t.ex. vippgungor eller andra lekredskap som är avsedda för mer än en person.

Den sociala sidan av leken - att leka med andra och skapa nya vänner, uppmuntras genom att välja funktioner som är utformade för att användas av flera t.ex. vippgungor.


Andra redskap för socialt umgänge är sand-, vatten- och naturlek samt gruppsitsplatser där flera får plats att sitta tillsammans. 
Gör platser där barn kan titta på och härma varandra. Då lär de av varandra och har glädje av varandras sällskap.

Vippgungor till förskolor och lekplatser | HAGS

Dramatisk och fantasifull lek

Dramatisk lek ger barnen möjlighet att använda sina språkliga, kognitiva och sociala färdigheter. Det är bra om lekplatser ger barnen chansen att skapa lek ”teman” och agera genom att delta i olika roller som är spontana, barninitierade och öppna. Använd gärna en blandning av abstrakta och realistiska lekredskap och funktioner, till exempel tematiserad lekställning, en affär, en bro, ett tåg, en båt eller ett lekhus.

Finns det möjlighet är det bra att ha lösa föremål och rekvisita som kan användas på ett kreativt och flexibelt sätt utan att det krävs stor fysisk förmåga eller motoriska färdigheter. Lösa föremål som t.ex. hinkar, klossar eller pinnar kan flyttas och bäras runt, kombineras på olika sätt, plockas isär och sättas ihop igen. Det kan vara redskap för sand, jord och vatten, mobila spel eller sportartiklar. 
Den här typen av material kan barnen använda som de önskar för att förändra omgivningen och öka möjligheterna för social, kreativ och fantasifull lek. 

Kontakta oss, vi hjälper gärna till med planering och design av lekplatsen. 


 

Prinsessa temalek | HAGS