Lekplatsens utformning

Lämplig plats?

När man anlägger en ny lekplats i en park är det bra att ställa sig frågan om platsen är lämplig.