Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Hur man väljer utrustning för en tillgänglig lekplats

Det är viktigt att fatta medvetna och väl genomtänkta beslut när man bestämmer vilka typer av utrustning och lekredskap som ska ingå i den tillgängliga lekplatsen och hur de ska placeras. Här diskuteras valet av lekutrustning för att maximera tillgängliga upplevelser i lekrummet.

Tänk på följande faktorer när du väljer utrustning för den tillgängliga lekplatsen:

Här är några exempel på lekredskap anpassade för olika nivåer och svårighetsgrad beroende på vem som ska använda dem.

Boy playing on a ship's wheel on the platform of a multi-play structure

Erbjud barnen lek på olika höjd

Barn älskar upplevelsen av höjder, därför är det roligt att erbjuda dem möjligheter att leka på olika höjder när man utformar en lekplats för alla.

Att vara högt, över allt och alla, ger en annan upplevelse av allt man ser och kan även ge en känsla av prestation och förundran. 

Tänk på att välja lekaktiviteter med stort lekvärde på plattformen högst upp som kan användas av barn med olika förmågor, till exempel periskop, musikinstrument, lekpaneler etc.

Om möjligt, ordna så att den högsta rutchbanan går att nå via ett rampsystem eller en markerad gång och försök att välja minst en aktivitet för varje barn att göra förutom att använda rutchbanan eller klättra på alla plattformar.

Se till att aktiviteterna placeras på olika höjder inom allas räckvidd, redskap som periskop, talrör, musik eller annan aktivitet för hörselträning, linor för att skicka saker upp och ner, aktivitetspaneler som uppmuntrar till lek om och om igen etc.

Boy running on the top deck of a multi-play structure

Placeringen av utrustningen på lekplatsen - lek sida vid sida eller tillsammans

En lekplats bör uppmuntra barn i samma ålder, men med olika förmågor att leka på samma plats.

Gruppera liknande typer av utrustning i samma område med två eller flera val att göra samma sak med olika utmaningar, till exempel balansera, klättra, snurrlek eller att gunga. Detta stimulerar lek tillsammans.

Välj utrustning eller funktioner med utbildande utmaningar så att barn med olika förmågor kan leka med dem. När de klarar en nivå eller typ av utmaning har de möjlighet att fortsätta och öka svårighetsgraden.

UniMini och UniPlay är bra exempel på lek sida vid sida. Här kan man sätta ihop en lekställning med golv i olika nivåer som är anslutna till klätterlek med olika svårighetsgrad, från lätt till svårt.

Pirate themed Multi-play unit and PlayCubes climbing frames

Utmaning på olika nivåer

Välj lekaktiviteter som ger utmaningar med olika svårighetsgrad för att barn oavsett ålder, intresse och förmåga blir aktiva och engagerade på lekplatsen.

För varje typ av fysisk lek, försök välja olika svårighetsgrad och placera utrustningen enligt beskrivningen i tidigare avsnitt.

Från den enklaste utmaningen som kan vara ett mönster på markytan till en högre svårighetsgrad med utrustning som kräver mer motorik, balans och styrka.

Bespoke castle themed inclusive multi play unit

Ha en rastplats i närheten av en rutschbana

Det är en bra idé att ha en rastplats nära slutet på rutchbanan så att det finns någonstans att vänta om en rullstol- eller annat rörelsehjälpmedel behöver hämtas.

Det är bra att ha en sittplats med ryggstöd nära slutet på rutschbanan, det kommer att hålla barnet i säkerhet, med värdigheten i behåll och minska avståndet som barnet eventuellt måste bäras.

Boy sliding down a pirate themed slide

Använd olika färger på lekredskapen

Förutom att använda färg på ytbeläggningen och för att visa vägen är det också bra när det används på lekredskap för att öka kontrasten för barn med nedsatt syn, eftersom det kan hjälpa dem att se hur lekställningen ser ut etc.

Tänk igenom färger noggrant för att undvika överstimulering eller förvirring genom att se vilka färger som används i den övergripande designen, till exempel dämpat, naturligt, pastell, svartvitt, kontrasterande etc.

Glänsande reflekterande ytor bör undvikas eftersom de kan förvirra personer med nedsatt syn. Försök att välja material som är matt hellre än glansigt.

Olika våningar och trappor, bör så mycket som möjligt ha varierade färger för att visa var barnet ska gå. Dessutom ska handtag och räcken ha en färg som verkligen ger kontrast mot bakgrunden, till exempel är gult en bra sådan färg.

Boy playing on a small multi play unit in green

De coolaste redskapen i lekrummet bör vara tillgängliga

Säkerställ att lekplatsens “coolaste” aktivitet är tillgänglig och nåbar för alla. Ingenting som utesluter, skiljer eller skapar skillnader mellan barnen.

Utforska de aktiviteter som valts för lekområdet och identifiera den som skapar mest spänning för barn. Se till att det lekredskapet är tillgängligt så att de flesta av barnen kan leka med det.

Till exempel, att den mest spännande rutschbanan har ledstänger som ger möjlighet till enkel överflyttning. Eller kanske ett nät som är lätt att använda på marknivå och sedan blir mer avancerat ju högre upp man kommer. Eller vattenlek som engagerar alla barn.

Large custom made pirate themed inclusive mutli-play structure

Exempel på lekutrustning som är bra att använda vid funktionsnedsättning

Varje funktionsnedsättning har ett stort spektrum, vilket innebär att två personer med samma diagnos kan ha olika behov. Följande innehåll har därför en del generaliseringar.

Vi har med några av de vanligaste funktionsnedsättningarna för barn i skolåldern med kortfattad information om förutsättningarna och ett förslag på lekredskap som kan vara särskilt fördelaktigt för barn med den funktionsnedsättningen.

Kom ihåg att varje barn har styrkor, svagheter, saker de tycker om och inte uppskattar. Ta reda på vad barnen som ska använda den här lekplatsen gillar och behöver, och vad de söker efter på en lekplats.

Vi har ett omfattande utbud av lekredskap som är tillgängliga och kan användas av barn med olika funktionsnedsättningar eller villkor. Tala med vårt team som kan ge dig råd om lekutrustning som bäst motsvarar användarnas behov.Boy climbing on a cube shaped climbing structure

 

Autism / störning i bearbetningen av sensorisk information

Autism är en livslång utvecklingsstörning som påverkar hur en person kommunicerar med och relaterar till andra människor och hur de upplever världen omkring sig.

Personer med autism kommer sannolikt att antingen söka eller undvika sensoriska upplevelser. Barn med autism och / eller sensorisk funktionsvariation kan ha problem med balans och rumsuppfattning.

Försök att ha med mycket sensorisk utrustning, inklusive vestibulära, proprioceptiva och balans aktiviteter. Samt lekar som uppmuntrar samarbete och socialisering.

Exempel på populära produkter:

Ryggmärgsbråck

Spina bifida uppstår när barnets ryggrad och ryggmärg inte utvecklas ordentligt i livmodern.

Många barn med ryggmärgsbråck använder rullstol, men många kan också gå med stöd. De har ofta rörlighet i sin överkropp. De flesta med ryggmärgsbråck har normal intelligens, men vissa har inlärningssvårigheter. Skillnader i hjärnans utveckling för ryggmärgsbråck kan påverka tänkande, lärande och beteende (kognition).

Vi rekommenderar aktiviteter som gör det möjligt för ett barn att utveckla sin överkroppsstyrka, rumsmedvetenhet, balans och motoriska färdigheter i lek och socialt agerande.

Exempel på populära produkter:

Cerebral Pares

Cerebral Pares är ett tillstånd som påverkar muskelkontroll och rörelse. Det orsakas vanligtvis av en skada i hjärnan före, under eller efter förlossningen.

Vissa människor kan ha följdsjukdomar, andra har det inte. Dessa kan innefatta: inlärningssvårigheter (även om barn med CP täcker samma intelligensintervall som andra barn), epilepsi (påverkar upp till en tredjedel av barn med CP) hörselskador (endast 8 % av barn), kommunikationsproblem, problem med att gå på toaletten, beteendeproblem (påverkar ett av fyra barn med CP).

Cerebral Pares påverkar en persons muskler och förmågan att kontrollera dem. Ibland drar sig musklerna samman för mycket, för lite eller allt på en gång. Funktionsnedsättningen kan skilja sig mellan personer, och påverkar armar, ben och ansikte; en kroppsdel, flera eller alla.

Balans, hållning och koordination kan också påverkas av CP. För vissa försvårar detta saker som att sitta, stå, rulla runt eller gå.  Andra har svårt att greppa föremål. Många barn med CP använder rörelsehjälpmedel.
 

Utifrån detta, rekommenderas de redskap som har mest stöd. Välj såväl sensoriska och sociala aktiviteter eller annat som främjar kommunikationen.

Exempel på populära produkter:

Down’s Syndrom

Downs syndrom orsakas av en extra kromosom i barnets celler. Alla barn med Downs syndrom har en viss grad av inlärningssvårigheter och fördröjd utveckling, men detta varierar mycket mellan olika individer.

Det kan ta längre tid för barn med Downs att lära sig saker som att sitta, stå, gå och prata. De utvecklar dessa färdigheter så småningom, det tar bara längre tid. Omkring 1 av 10 barn med Downs har också andra tillstånd, såsom autism (ASD) eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD).

Vissa tillstånd är vanligare hos personer med Downs syndrom. Dessa innefattar: problem med hjärta och tarm, hörsel- och synsvårigheter, högre risk för infektioner.

Rekommenderade redskap är de som stimulerar fysiska, sensoriska och samarbetsaktiviteter. Stödverktyg är viktiga vid låg muskelstyrka.

Exempel på populära produkter:

Uppmärksamhetsstörning / Hyperaktivitetssyndrom. Barn med ADHD.

Barn med hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning distraheras av bilder, ljud och ett överaktivt sinne. Att fokusera på en uppgift eller aktivitet är svårt för dessa barn. De börjar ofta springa nästan så snart de lärt sig att gå.

Barn med ADHD har stora svårigheter att sitta stilla, planera framåt eller delta i sociala situationer på lämpligt sätt. Deras lyssningsförmåga är underutvecklad. De är alltför impulsiva och tyglar inte sina automatiska reaktioner. Det resulterar i att de är mer olycksbenägna och svårare att hantera.

Barn med ADHD brukar ha livlig fantasi. Kreativa aktiviteter kompletterar ADHD-barns sinne. Barn med ADHD upplever mildare symptom om de leker i utomhusmiljö, som på öppna fält och i parker. 

Framhåll aeroba aktiviteter, låtsaslekar och lek i naturen. Utforma en lekplats med många öppna, gröna utrymmen.

Forskning visar också att 30 minuters träning kan hjälpa barn med ADHD fokusera och hantera sitt humör.

Exempel på populära produkter:

Utvecklingsstörning

En utvecklingsstörning påverkar hur en person lär sig nya saker på livets olika områden, det påverkar hur personen förstår information och hur man kommunicerar.

Barn med utvecklingsstörning har har svårt att förstå ny eller komplicerad information, lära sig nya saker och agera självständigt. 

Välj sensoriska aktiviteter och sysselsättning som uppmuntrar till samarbete och social lek.

Exempel på populära produkter:

Synnedsättning

Synnedsättningar är konsekvensen av en förlorad syn snarare än ögonsjukdomen i sig. Synnedsättning kan definieras enligt följande:

  • En synskada indikerar att någon typ av synproblem har resulterat i ett behov av specialundervisning
  • Nedsatt syn avser i allmänhet ett allvarligt synfel, inte nödvändigtvis begränsat till synen på avstånd
  • Blindhet indikerar att en person har en synskärpa på <0,05 på det öga som fungerar bäst eller ett mycket begränsat synfält, <10 grader
  • Total blindhet

Barn med synnedsättning tycker särskilt mycket om sensoriska föremål – taktila föremål, naturföremål och saker som låter. När det är möjligt, använd enheter, som utlöser hörbar information när någon går förbi.

När man utformar en lekplats för barn med synnedsättningar är det viktigt att veta att gult är en färg som ofta kan ses av personer med nedsatt syn.  Använd inte mörka färger som ett mönster på markytan eftersom mörka färger kan uppfattas som hål.  Använd högkontrastfärger mellan den markerade vägen och redskapen. Undvik blanka och reflekterande ytor.

Exempel på populära produkter:

Kontakta vårt team, vi hjälper gärna till med planering och design av lekplatsen

Planera en tillgänglig lekplats

structure de jeux thématique bateau

Inclusive Pirate Themed Playground, Burgos, Spain

HAGS designed and developed an inclusive playground in the city of Burgos for children of all abilities to enjoy, creating a comfortable play area for both children and parents.

Mer information
Inclusive playground multi play units in timber

Inclusive Tree House Themed Playground, Sweden

A fantastic inclusive playground in the city of Uppsala, Sweden, featuring a tree house-themed customised UniPlay unit.

Mer information
Inclusive Play

Kingsland Primary School, Wakefield

Kingsland Primary School is an outstanding rated SEN school in Wakefield, Yorkshire, which caters for children with a range of learning disabilities. They asked HAGS to design and build play areas for each of their two sites.

Mer information

Contact Us

If you have questions or would like to know something about our products, you can contact us by phone, fax, email or directly on our website. If you do not know who at HAGS you should talk to, or if you would like to come in contact with a specific person at HAGS, you are welcome to call our switchboard to get connected to the right person.

Sverige

HAGS Aneby AB
Grännavägen 7 578 33 Aneby

Följ HAGS