Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Säkerhetskrav på lekplatser

Standarden för lekplatsutrustning är SS-EN 1176 och en hänvisning till denna samt hänvisning till nationella lagar och lokala förordningar skall finnas.

De som äger eller är driftansvariga, oavsett om det är privat eller offentligt ägande, har ett stort ansvar. Den driftansvariga skall se till att rutinmässig drift och underhåll utförs och att säkerhetskontroller av lekredskapen utförs på lekplatser och lekmiljöer. De personer som utför dessa kontroller bör ha en ingående förståelse av standarden för att kunna säkerställa att dessa beaktas fullt ut. Detta dokument omfattar de mest kritiska områdena. För fullständig information, rekommenderas att gällande standard, SS-EN 1176 används.

Rutiner för inspektion och underhåll

All lekutrustning som installeras på allmänna områden ska besiktigas och underhållas i enlighet med Europastandardernas vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift: SS-EN 1176-7.

HAGS produktgarantier gäller endast om besiktningar och underhåll utförs enligt informationen i det här dokumentet.Hur ofta besiktningarna ska göras varierar beroende på typ av utrustning/material samt andra faktorer, t.ex. anv ändning, risk för vandalisering, klimatförhållanden, luftförorening samt utrustningens ålder. Dokumentet nedan innehåller en detaljerad checklista för alla typer av besiktning och utrustning.