Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

HAGS Academy

Utbildning i lekplatsbesiktning

I 75 år har vi på HAGS haft nöjet att arbeta med lek i alla dess former. Denna långa erfarenhet har gett oss ovärderliga kunskaper, inte bara om hur man tillverkar lekplatsutrustning och skapar uppskattade lekparker, utan också vikten av säkerhetstänk och ett kontinuerligt underhållsarbete av platser för lek.

Under utbildningen får ni kännedom och kunskap om gällande lagar, regler, aktuella standarder, hur de tillämpas, vikten av drift- och underhållsrutiner, hur man upprättar protokoll och mycket mer. Efter att ha genomfört vår utbildning kan ni själva utföra rutinmässig och funktionsbesiktning av lekredskap.

 

Experter på lekplatssäkerhet

Vi vågar faktiskt påstå att vi är experter inom området. Sedan 1989 har vi kontinuerligt utbildat tusentals personer som arbetar med säkerhet i olika former på lekplatser. För att värdesäkra, utveckla och förenkla har vi paketerat våra samlade kunskaper och gedigna erfarenheter under ett gemensamt paraply – HAGS Academy.

Syftet är att fortsätta att inspirera och dela med oss, men minst lika viktigt är att hela tiden utbilda oss själva. På så vi kan vi tillsammans skapa tillgängliga och säkra lekplatser med stort lekvärde för våra barn och ungdomar i utemiljöerna på skolor, förskolor och alla andra platser avsedda för lek.

 

Att bli certifierad besiktningsman

HAGS Academy utför inte någon personcertifiering för att utföra besiktningar. Vid Grundkursen medverkar en extern, oberoende certifierad besiktningsman och han delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av besiktning. För många som genomför våra utbildningar är detta en början till att senare bli just certifierad besiktningsman för lekredskap. HAGS rekommenderar att installationsbesiktningar och årliga lekplatsbesiktningar alltid utför av certifierad besiktningsman. Personcertifiering genomförs av RISE, avdelningen för certifiering på RISE.

Grundkurs

En kurs för dig som vill lära dig mer om säkerhet på lekplatser. Här blandas teoretiska med praktiska moment och du får bland annat lära dig att tolka besiktningsrapporter och identifiera eventuella fel och brister.

Fördjupning

Här bygger vi vidare på de kunskaper du tidigare fått i HAGS Academy – grundkurs. Du får lära dig att självständigt eller i grupp utföra funktionskontroller samt ha förståelse av hur en årlig säkerhetsbesiktning av lekredskap utförs. 

Utegymskurs

Målsättningen i denna kurs är att du, efter kursens slut, förstår definitionen av utegym, och när denna standard fullt ut kommer att användas som kravdokument.

Tillgänglighet

Du får veta mer om hur man kan tänka, planera och utforma en lekplats så att fler kan vara med i leken. Du får också tips på hur en lekplats kan bli mer tillgänglig.

Kursmaterial

I våra kurser ingår kurslitteratur i digitalform. Här kan du beställa den litteratur som du önskar.

HAGS Inspektion

HAGS Inspektion är appen som ger stöd för alla inblandade i driftsarbete och underhållsplanering. Verktyget är utvecklat för att underlätta kundernas arbete med kontroller av lekplatser. 

Bättre och tryggare utomhusmiljöer för lek och motion

Genom HAGS Academy erbjuder vi olika kurser – en grundkurs och en fördjupningskurs med inriktning på drift- och underhåll av lekplatser. Grundkursen är en bra och gedigen start för ökad förståelse och kännedom och passar för alla som på något sätt arbetar med lekredskap, oavsett om du projekterar, installerar, kontrollerar eller sköter den dagliga driften av lekplatser. Fördjupningskursen vänder sig främst till dig som vill lära dig mer och som kanske har en framtida certifiering som målsättning. Fitnessutbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om generella krav för utegymsutrustning.

Kursledare är Janne Wahlstedt, säkerhetsansvarig på HAGS. Med ca 30 års erfarenhet inom lekplatssäkerhet, har Janne en gedigen kunskap både praktiskt och i teorin. 

Kontakta gärna oss om du har tankar kring något som du vill lära dig mer om eller vidareutbilda dig inom. Vi har möjlighet att skräddarsy kurser som passar just era specifika önskemål. Kontakta Tove Due eller Janne Wahlstedt, för mer information. Mail: t.due@hags.com eller j.wahlstedt@hags.com Telefon: Tove Due  070 544 92 61

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com