Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Designguide för tillgänglig lekplats

Designguiden har utformats i samarbete med olika experter inom området som ett hjälpmedel för att skapa bra utomhusmiljöer för barn i alla åldrar och med olika förmågor.

Inspiration för att alla ska leka tillsammans

Att inspirera till lek, tillsammans, för alla, är kärnan i vårt arbete. Tillgängliga lekplatser ska vara till glädje för så många som möjligt, engagera barn i alla åldrar och förmågor samt uppmuntra dem att interagera med varandra.

Lek och glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning, koordination, balans och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor betydelse för barns sociala samspel. Det blir enkelt och naturligt att interagera när man leker. 

Vi tror att mer tillgängliga lekplatser och naturliga mötesplatser har stor betydelse. Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention som Sverige har anslutit sig till. Det innebär bland annat att barns miljöer och lekplatser ska vara säkra och tillgängliga.

5 principer för att utforma en tillgänglig lekplats

Alla barn har rätt till lek. Alla bör ha tillgång till en väldesignad lekplats som möter deras behov.

På HAGS tror vi att det finns fem grundläggande funktioner för att lekplatsen ska vara tillgänglig:

1. Multi-sensorisk lek

Använd minst en produkt som stimulerar följande sensoriska system:

 • Auditiv - Auditiv bearbetning bygger på hur hjärnan tolkar, känner igen och skiljer ljudstimuli. Relaterad utrustning är våra musikinstrument och hörlurar.
 • Kroppsuppfattning (proprioception)  - är varje människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position, Den är nödvändig för att kunna hålla balansen. Exempel på utrustning är produkter för klätterlek, klätterväggar, nät och stegar på våra UniMini och UniPlay och även utrustning för studs- & hopplek.
 • Taktil - Handlar om beröring, känsel, hudnära. Lämplig utrustning är sandlek och en mängd olika lekpaneler.
 • Vestibular - Det vestibulära systemet förklarar uppfattningen av vår kropp i relation till tyngdkraft, rörelse och balans. Exempel på våra produkter är snurrlek, gungor och balansaktiviteter.
 • Visuell - Visuell uppfattning är hur hjärnan behandlar vad ögonen ser - erkännande, differentiering och tolkning av visuella stimuli genom jämförelse med tidigare erfarenheter av livet. Lämplig utrustning är färgglada lekpaneler, kontrasterande färger och teleskop som är installerade i olika UniMini och UniPlay.
   

Playground multi-sensory play panels


2. Tillgänglighet

En tillgänglig lekplats behöver vara nåbar. Tillgänglighet handlar om att kunna ta sig till lekplatsen, mellan olika funktioner och att nå fram till redskapen.

 • Välj lämpliga ytbeläggningsmaterial som uppfyller standarderna EN 1176 och EN 1177. Lekplatsytor utformas med olika syften i åtanke t ex lekvärde, nåbarhet, estetik och säkerhet för att minska fall/skadorisk. 
 • Tänk på att ha vägar som är tillräckligt breda för att tillåta rullstolsburna, föräldrar med barnvagnar och barn som inte tycker om att bli vidrörda, att passera varandra.
 • Se till att jämna ut och markera övergången från en yta till en annan, så att personer som använder hjälpmedel kan röra sig fritt mellan olika områden på lekytan och omgivande områden.

Lekplats i Skottland med färgstarka ytor


3. Lek för alla

 • Liknande utrustning med varierande svårighetsgrad, som snurrlek, kan grupperas ihop. Detta gör att barn med olika förmågor kan delta i samma typ av aktivitet bredvid varandra.
 • Lekplatser bör engagera barn i alla åldrar och förmågor genom utrustning med olika svårighetsgrad och utvecklingsmöjligheter. Alla kan inte göra allt men det ska finnas något för alla.

Liten pojke som kryper genom en tunnel


4. Möjlighet till en paus

 • Avskilda områden på lekplatsen fortfarande inom synhåll, är bra när barn behöver dra sig tillbaka till ett lugnt ställe för att pausa en stund. T ex under en lekställninglekhus och annan utrustning där barnet känner sig skyddad, men föräldern / vårdgivaren kan fortfarande se barnet.
 • En markerad väg ger barnen möjlighet att undersöka lekplatsen innan de börjar leka. Dessa vägar blir en säker plats där det finns liten aktivitet. De gör det möjligt för barnen att gå in i och gå ut ur leken på egna villkor.

Little girl taking a rest on a playground playhouse


5. Sociala miljöer

Lekplatser är underbara ställen för barn att träna sociala färdigheter som kan vara svåra för dem. Därför är det viktigt att ha med utrustning som uppmuntrar till samspel. Andra typer av lek att tänka på i en lekplats för alla är:

 • Ensam lek: Ett barn vill utforska och upptäcka sin värld och kunna leka ensam. Ta fram lekutrustning som kan användas av en användare och inte kräver någon mer för att den ska fungera.
 • Åskådarlek: Ett barn ser på eller pratar med andra som leker utan att själv leka. Genom att placera utrustning i grupper kan barn titta på hur andra leker och delta själva när de känner sig redo.
 • Parallell lek: Barnen leker bredvid varandra i samma område upptagna av sin egen lek, tittar på och lyssnar på varandra, till exempel när de gungar.
 • Associerad lek: Barnen leker självständigt medan de härmar andra, pratar och rör sig, men varje barn agerar ensam. Detta kan ses i Sand- & Vattenlek och i allmän låtsaslek.

Two girls having fun on a rope swing

Designa en tillgänglig lekplats

Design för tillgänglighet kräver en noggrann planering för att utforma en plats som uppmuntrar till aktivitet, kreativitet och gemenskap. Platsen där alla känner att de kan vara med, leka och utvecklas.

Tänkvärda aspekter är uppdelade i olika områden i avsnitten här under. Det är inga regler men riktlinjer man bör ta hänsyn till i planeringen. Vi på HAGS hjälper gärna till och visar de möjligheter till anpassning som våra produkter erbjuder och vad som är bra att tänka på när det gäller tillgänglighet.

Kontakta oss: hags@hags.com