Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

lek för alla.

HAGS SKAPAR LEK- & MÖTESPLATSER FÖR DELAKTIGHET, TILLGÄNGLIGHET & GLÄDJE

Lek för alla

Vårt mål är att inspirera till lek för alla. Vi vill att lekplatser ska vara till glädje för så många som möjligt, att de inspirerar barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans och styrka – egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor betydelse för barns sociala samspel.

Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, samarbeta, lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med funktionsnedsättning. 
Lekvärde beskriver hur miljön, produkten eller en lekställning ger barnet erfarenhet av lek. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika sätt och utforska sina egna idéer och lekar. Vi delar in lekvärde i tre kategorier: fysisk, sensorisk och social.
 

FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö.


 

Nätverk - Tillgänglighet & lek

Vi är väldigt tacksamma för vårt nätverk av kunniga människor som hjälper oss att ständigt bli bättre på tillgänglig lek! Nätverket består av personer som har funktionsnedsättning, föräldrar till barn med funktionsnedsättning och personer från olika organisationer, t.ex Boverket, Synskadades riksförbund och Jönköping University.

Vi rådgör med nätverket när det gäller utformning av nya produkter, kundspecialidéer, frågor från kunder mm. Vi vill att kunskapen ska vara på riktigt!

Frida Lygnegård, Barnforskare vid Jönköping University

Frida är legitimerad arbetsterapeut med en doktorsexamen i handikappvetenskap och  magisterexamen i folkhälsovetenskap. Fridas huvudsakliga intresseområden vad gäller undervisning och forskning rör barn och ungdomars hälsa, global hälsa, barns rättigheter samt hur vi kan skapa ett hållbart samhälle för i linje med AGENDA 2030 och de globala målen. 

Frida har en blogg där hon skriver om om frågor som rör barns och ungas rättigheter och barns hälsa och utveckling - i relation till egen forskning och aktuella frågor i samhället som rör barn och ungdomar. Ta del av den här. 

Kontakt: frida.lygnegard@ju.se

Jonas Samuelsson, Administratör & tvåbarnspappa

Jonas Samuelsson är tvåbarnspappa och gillar att vara aktiv. En olycka 2005 ledde till att han sitter i rullstol. Hör honom berätta om utmaningar han kan möta på lekplatser tillsammans med sina barn. Han poängterar vikten av att vara med nätverket för att kunna påverka och belysa problematik som lätt kan undvikas genom erfarenhetsutbyte. 

Ida Eliasson, Mamma till Meja & Milgott

Ida är en modig och inspirerande mamma till Meja 7 år och Milgott 4 år. Milgott föddes med Downs syndrom. 
Ida och hennes barn älskar att resa och ta sig an utmaningar. Genom sina äventyr vill de visa att fördomar kan krossas och att man inte blir låst bara för att man har ett barn med en funktionsnedsättning. För Ida och hennes familj står världen fortfarande öppen, och de tror på möjligheterna och äventyren som väntar om man bara vill och vågar 

 

Johanna Björnhage & Fredrik Arnesson, Bräcke Förskolan Stegen

Förskolan Stegen i Göteborg är en inkluderande förskola som erbjuder särskilt stöd till barn, främst de med rörelsehinder. Genom konduktiv pedagogik skapar de en lekfull och utforskande miljö där barnen uppmuntras till att vara aktiva deltagare i sin egen utveckling. Både Johanna Björnhage och Fredrik Arnesson är med i vårt nätverk. 

Vill du vara med?

Vår ambition är att utöka antalet personer i nätverket. Är du en person med mycket kunskap om tillgänglighet och vill vara med?
Hör i så fall av dig till lekforalla@hags.com eller klicka på knappen nedan.


Jag vill vara med!


 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

FYSISK UPPLEVELSE

Lekaktiviteter som att snurra, glida, rocka, svänga och klättra är alla fysiska upplevelser. Läs mer om hur de kan hjälpa ett barns utveckling samtidigt som barnen har roligt. 
 

Läs mer

 

 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

SENSORISK UPPLEVELSE

Barn med olika förmågor behöver sensoriska lekupplevelser. Känsel, hörsel, syn, samspel med naturen och mysiga platser är alla sensoriska upplevelser.
 

Läs mer

 

 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

SOCIAL UPPLEVELSE

En lekplats bör ge barnen möjlighet att delta i social lek och samspela med andra barn. I det här avsnittet kommer vi att titta på samspel, dramatisk och fantasifull lek.
 

Läs mer

 

 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

LÄMPLIG PLATS

När man anlägger en ny lekplats i en park är det bra att ställa sig frågan om platsen är lämplig. Den ska vara lätt att hitta och komma till, men bör också vara på ett säkert avstånd från vägar eller andra trafikerade områden.
 

Läs mer

 

 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

UNDERLAG

En tillgänglig lekplats behöver vara nåbar. Tillgänglighet handlar om att kunna ta sig till lekplatsen, mellan olika funktioner och att nå fram till redskapen.
 

Läs mer 

 

 

Skapa tillgängliga lekplatser | HAGS

LAYOUT & LEKMÖTEN

På en tillgänglig lekplats ska alla ha möjlighet att leka och umgås tillsammans. Man ska kunna röra sig fritt runt hela området med eller utan hjälpmedel.
 

Läs mer

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

VÄLJA UTRUSTNING

Det är viktigt med genomtänkta val när man bestämmer vilken typ av utrustning och lekredskap som ska finnas och placeras på den tillgängliga lekplatsen. Här beskrivs val av lekutrustning för att få lekområdet så tillgängligt som möjligt.
 

Läs mer

 

 

Skapa en tillgänglig lekplats | HAGS

LEKUTRUSTNING VID OLIKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR

Varje funktionsnedsättning har ett stort spektrum, vilket innebär att två personer med samma diagnos kan ha olika behov. Funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga och ofta kan olika behov krocka.
 

Läs mer

 

 

Skapa tillgängliga lekplatser | HAGS

CHECKLISTA

Hur gör vi befintliga lekplatser tillgängliga? Resurser kan vara begränsade och då är det bra att se hur man kan göra lekplatser bättre med enkla medel. Varje förändring gör skillnad.
 

Läs mer

 

 

X

Behöver du hjälp?

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com