Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

 

HAGS produkt Garantier

Garantivilkor för produkter inom Lek

LIVSTID 

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på konstruktivt bärande stålkomponenter och komponenter i rostfritt stål.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HDPE komponenter.

 20 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HPL-komponenter

15 år

 • Mot fel/brister som beror på allvarlig röta i bearbetade konstruktivt bärande stolpar av furu samt bearbetat sk hardwood. 
 • Mot fel/brister som beror på produktionsfel i konstruktivt bärande stålkomponenter samt lekkomponenter med stora dynamiska belastningar (t.ex. Mobilus, Titan).

10 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på övriga komponenter av furu
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på galvaniserade och olackerade stål- och metalldelar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plastdelar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på delar av rep.

5 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på fjädrar samt
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plastdelar. Mot betydande korrosion på lackerade metalldelar.

 2 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på rörliga delar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på gummidelar (t.ex. gungsitsar, underlagsmattor),
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plywood samt
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på ala övriga produkter. Mot elfel vid tillverkning.

 

Ladda ner HAGS garantivilkor för produkter inom Lek

 

 

 

Garantivillkor för produkter inom Sport & Fitness

 

LIVSTID

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på konstruktivt bärande stålkomponenter. (Exklusive Arena Lite)

20 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HDPE komponenter.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HPL komponenter.

 

10 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på demonterbara rörliga delar i fitnessprodukter som spindlar och axlar, 
 • Mot fel/brist som beror på material- eller produktionsfel i icke bärande stålkomponente
 • Mot fel/brist som beror på material- eller produktionsfel i konstruktivt bärande stålkomponenter på Arena Lite.

5 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plastdelar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på lackerade metalldelar. (Betydande korrosion )

2 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på rörliga delar, gummidelar (t.ex. lager, stötdämpare) samt 
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på delar av plywood, målade delar av furu (med betydande stort degradering)
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på delar i allmänhet för övriga produkter.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på chip, kretskort osv.

 

Ladda ner HAGS garantivillkor för orodukter inom Sport & Fitness 

 

Garantivillkor för produkter inom Park & Stadsmiljö

LIVSTID

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på konstruktivt bärande stålkomponenter

20 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på HPL-komponenter

 15 år 

 • Mot fel/brister som beror på allvarlig röta i bearbetade konstruktivt bärande stolpar av furu.

10 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på övriga komponenter av furu.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på galvaniserade konponenter av stål.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på olackerade stål- och metalldelar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plastdelar.

5 år 

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på målade metalldelar och delar av plast.

2 år

 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på rörliga delar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på gummidelar.
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på plywood, målade delar av furu (med tydligt slitage) 
 • Mot fel/brister som beror på material- eller produktionsfel på komponenter i allmänhet för övriga produkter.

 

Ladda ner HAGS garantivillkor för produkter inom Park & Stad

 

 

Garantin gäller inte:

 • För normalt slitage som uppkommer genom avsett bruk, t.ex. kosmetiska problem som ytkorrosion, repor, bucklor, blekning, missfärgning etc.
 • Om produkten vanvårdas, behandlas ovarsamt, används felaktigt, överbelastas eller vandaliseras.
 • Om produkten utsätts för oförutsedd miljöpåverkan som extremt väder eller naturkatastrof.
 • Om produkten används eller installeras tillsammans med produkter som inte godkänts av HAGS Aneby AB
 • Om köparen inte har genomfört och dokumenterat inspektion och underhåll i enlighet med HAGS Inspektions- och underhållsanvisningar (finns att ladda ner kostnadsfritt på HAGS webbplats eller kan beställas). Allt erforderligt underhåll ska utföras omgående och regelbundet under produktens livslängd.
 • Om produkten monteras och/eller installeras på ett sätt som strider mot HAGS anvisningar
 • För korrosionsskada när produkten är direkt utsatt för saltvatten. Vid installation inom 200 m från kusten halveras garantitiden för skada som orsakas av korrosion.
 • Om köparen inte anmäler reklamationen i rätt tid eller på annat sätt underlåter att iaktta reklamationsförfarandet ovan.
 • För mindre problem relaterade till trä, så som sprickor (som inte försvagar konstruktionen eller medför säkerhetsbrister), kvistar eller kåda. Vi vinnlägger oss om att välja ut det bästa materialet, men trä är ett naturmaterial som expanderar och krymper med årstidsväxlingarna.
 • Om köparen inte iakttar och rättar sig efter produktinformation och produktanvisningar som HAGS eller auktoriserad HAGS-återförsäljare utfärdar rörande produktfrågor och säkerhet.
   

Garantitid och reklamationsförfarande

Garantireklamationen ska skickas till HAGS via claim@hags.com, per brev till HAGS Aneby AB, Grännavägen 7, 578 33 Aneby eller till auktoriserad HAGS-återförsäljare, inom tre (3) månader från det att ett produktfel upptäckts eller borde ha upptäckts. Originalfaktura eller garantibevis i original ska bifogas reklamationen. Dessutom ska kunden på begäran förse HAGS med en kopia på dokument som visar hur inspektions- och underhållsrutinerna har skötts. På begäran ska bristfälliga eller icke fungerande delar returneras till HAGS.

Om en produkt visar sig vara bristfällig eller icke fungerande vid normal användning inom ovan angivna garantitid kommer HAGS, inom rimlig tid och efter eget val, reparera eller byta ut bristfälliga eller icke fungerande produkter genom att tillhandahålla reparerade produkter eller ersättningsprodukter/ ersättningsdelar kostnadsfritt till platsen. HAGS garanti täcker inte arbetskostnaden för demontering av bristfälliga eller icke fungerade delar eller för installation av reparerade eller utbytta delar.
Om specifika färger eller modeller/produkter har utgått kommer HAGS att erbjuda ett urval av alternativa färger eller motsvarande alternativa modeller/produkter som ersättning för de delar och produkter som omfattas av garantin.

Garantitiden börjar löpa det datum som anges på fakturan. För reparerad och/eller utbytt del gäller fortsatt garanti endast den tid som återstår av den ursprungliga garantitiden. Garanti beviljas endast den ursprungliga köparen av produkter från HAGS eller auktoriserad HAGS-återförsäljare och kan inte överlåtas.
Garantin gäller endast produkter som monterats och installerats i enlighet med HAGS installationsanvisningar och som underhålls och inspekteras i enlighet med HAGS underhålls- och inspektionsanvisningar.

Tvister, anspråk eller kontroverser som uppkommer på grund av eller i samband med denna garanti ska regleras och avgöras genom bindande skiljeförfarande på en plats som beslutas av HAGS.

X

Behöver du hjälp?

 

Vi svarar gärna på dina frågor, tankar och funderingar. 

Våra experter finns här för att hjälpa dig med frågor kring lekparksutrustning, utegym och parkmöbler. 

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Kontakta oss

Växel: +46 380 47300

E-post: hags@hags.com

Adress: Grännavägen 7, 57833 Aneby

Postadress: HAGS Aneby AB, Box 133, 57823 Aneby


Kundsupport                                       Tekniska frågor,
+46 38047300 #1                                  Projekt & Installation
service@hags.com                               +46 38047300 #2
order@hags.com                                   tpi@hags.com
claim@hags.com