Search Advanced Close

För att hitta produktnedladdningar klickar du bara på ett av alternativen ovan och använder sedan sökformuläret som visas för att hitta alla dokument som är associerade med din sökning.

 

Search Advanced Close

Du har inga produkter i din samling

Search Advanced Close

Glasparken i Limmared

I juni 2019 invigdes en ny aktivitetspark i Limmared - Glasparken

2019-08-20 15:02:00

Mer information

Sockerlekan i Staffanstorp

Sockerlekan i Staffanstorp. Tillgänglig lekplats med tema Sockerbruk-jordbruksindustri.

2019-06-13 10:08:00

Mer information

Vasaparken i Uppsala

En fin och välplanerad,riktigt bra tillgänglighetsanpassad park.

2018-07-12 09:17:00

Mer information

Referensplatser

Låt dig inspireras

Visa alla referensobjekt
Search Advanced Close

Guider & riktlinjer

Läs och ladda ner guiderna här.

 

Säkerhetskrav på lekplatser

All lekutrustning som installeras på allmänna områden ska besiktigas och underhållas i enlighet med Europastandardernas vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift: SS-EN 1176-7. De som äger eller är driftansvariga, oavsett om det är privat eller offentligt ägande, har ett stort ansvar. Den driftansvariga ska se till att rutinmässigt drift och underhåll utförs och att säkerhetskontroller av lekredskapen utförs på lekplatser och lekmiljöer. De personer som utför dessa kontroller bör ha en ingående förståelse av standarden för att kunna säkerställa att dessa beaktas fullt ut. För fullständig information, rekommenderas att gällande standard, SS-EN 1176, används.

HAGS produktgarantier gäller endast om besiktningar och underhåll utförs enligt informationen i det här dokumentet. Hur ofta besiktningarna ska göras varierar beroende på typ av utrustning/material samt andra faktorer, t.ex. användning, risk för vandalisering, klimatförhållanden, luftförorening samt utrustningens ålder.

Läs och ladda ner vår guide till säkerhetskraven här.
 
Läs och ladda ner riktlinjer för lekplatser här.

 

Rutiner för inspektion och underhåll

All lekutrustning som installeras på allmänna områden ska besiktigas och underhållas i enlighet med Europastandardernas vägledning för installation, besiktning, underhåll och drift: SS-EN 1176-7.

HAGS produktgarantier gäller endast om besiktningar och underhåll utförs enligt informationen i det här dokumentet.Hur ofta besiktningarna ska göras varierar beroende på typ av utrustning/material samt andra faktorer, t.ex. anv ändning, risk för vandalisering, klimatförhållanden, luftförorening samt utrustningens ålder. Dokumentet nedan innehåller en detaljerad checklista för alla typer av besiktning och utrustning.

 

Standard för fitness

Den nya Europastandarden har klargjort säkerhetsfrågor och testmetoder för den utomhusutrustning som finns på marknaden. Den har också etablerat en tydlig uppsättning riktlinjer för de personer som arbetar med specifikationer och inköp. Riktlinjer finns även för att alla tillverkare ska förstå rekommendationer som rör utomhusanläggningar. För att förbättra säkerheten ytterligare, förenkla användningen och se till att alla fitnessprodukter klarar besiktningarna, har vi utvecklat ytterligare funktioner som kompletterar den nya standarden SS-EN 16630. Detta gör vi genom införandet av effektiv märkning med QR-koder och interna stoppanordningar.

Enligt standarden SS-EN 16630 måste all utrustning märkas med information och anvisningar om övningar, utrustningens huvudfunktioner samt säkerhetsinformation. Vårt produktsortiment uppfyller självfallet den nya standarden. Vi går ett steg längre genom användning av QR-koder för utrustningens användning, för barn, ungdomar och vuxna med kroppslängd över 1,4 m. QR-koderna ger även en försäkran om medicinsk säkerhet före användning och en webblänk till utbildningsvideoklipp för nya användare.


Vi har även tagit ytterligare steg för att förbättra säkerheten genom att montera integrerade stoppanordningar. De externa stoppanordningarna på fitnessutrustning uppfyller SS-EN 16630, men de nytillkomna integrerade stoppanordningarna har minskat risken för klämning av händer och fötter. De nya integrerade stoppsystemen finns nu för Air Skier, Air Walker samt Lat Pull & Push-utrustning, för högre säkerhet.